Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Portal Rasmi
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG
Klang Daerah Impian, Makmur & Berwawasan
SELANGOR MAJU BERSAMA

 

selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

KLIK/SCAN


ADUAN / MAKLUMBALAS KLIK/SCAN

ADUAN PENCEROBOHAN / PENYALAHGUNAAN TANAH KERJAAN SCAN

Kadar Bayaran Kaunter Pendaftaran


KADAR BAYARAN KAUNTER PENDAFTARAN

 


 

 

Kadar Bayaran Bagi Lain-lain Urusan di Kaunter Bahagian Pendaftaran Hakmilik:

Bil. Urusan

Bayaran (RM)

1. Carian Rasmi

50.00

2. Carian Persendirian

30.00

3. Salinan Sah Dokumen

40.00

4. Salinan Sah Hakmilik

50.00

5. Pendaftaran Power Attorney/ PA Institusi Kewangan

100.00

6. Pendaftaran Power Attorney/ PA Individu/ Syarikat

300.00

7. Pendaftaran Pemegang Amanah/ Trustee

30.00

8. Pendaftaran Surat Amanah/ Trustee

30.00

9. Penggantian hakmilik Rosak

120.00

10. Penggantian Hakmilik Sementara - Hilang

410.00

11. Penggantian Hakmilik Kekal - Hilang

410.00

12. Bayaran PA (yang telah didaftarkan) bagi sebarang urusan

20.00

13. Bayaran Surat Kebenaran (sekiranya diperlukan)

30.00

 

 

 


 

 

 

Kadar Bayaran Urusan Perserahan di Kaunter Bahagian Pendaftaran Hakmilik:

Bil. Urusan

Bayaran (RM)

1. Pindahmilik Tanah:  
  sekiranya nilai pasaran tanah :-  
  RM 50,000.00 dan ke bawah

50.00

  RM 50,001.00 hingga RM 200,000.00

200.00

  RM 500,001.00 hingga RM 1,000,000.00

500.00

  RM 1,000,001.00 dan ke atas

1,500.00

     
2. Perintah Jualan Oleh Mahkamah  
  sekiranya nilai pasaran tanah :-  
  RM 50,000.00 dan ke bawah

50.00

  RM 50,001.00 hingga RM 200,000.00

100.00

  RM 500,001.00 hingga RM 1,000,000.00

300.00

  RM 1,000,001.00 dan ke atas

400.00

     
3. Turunmilik Akibat Kematian (Borang E)

0.00

4. Turunmilik Akibat Kematian (Borang F)

0.00

5. Turunmilik Akibat Kematian (Borang T)

0.00

6. Turunmilik Akibat Kematian - De Bonis Non

30.00

7. Turunmilik Akibat Kematian - L.A

50.00

8. Turunmilik Akibat Kematian - Grant Probate

50.00

9. Turunmilik Akibat Kematian - Wasiat

50.00

10. Gadaian Menjamin Wang Pokok

100.00

11. Melepaskan Gadaian

50.00

12. Kaveat Persendirian Atas Tanah

300.00

13. Kaveat Persendirian Atas Kepentingan

300.00

14. Kaveat Persendirian Atas Syer

300.00

15. Kaveat Pemegang Lien Atas Tanah

200.00

16. Kaveat Amanah Atas Tanah

100.00

17. Kaveat Amanah Atas Kepentingan

100.00

18. Kaveat Amanah Atas Syer

100.00

19. Perlanjutan Tempoh Kaveat

30.00

20. Tarikbalik Kaveat Persendirian (Withdrawal)

60.00

21. Pembatalan Kaveat Pemegang Lien

200.00

22. Perletakhakan Oleh Mahkamah/ Vesting Order

100.00

23. Perintah Jualan Mahkamah Sebab Gadaian

50.00

24. Tukar Alamat

0.00

25. Tukar Nama

30.00

26. Surat Akuan

30.00

 


Kemaskini pada 2018-11-21 22:51:52 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page