tw fb
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
images.jpg
blue-background-vpi.jpg
blue-mac-apple-flower-background.jpg
Forest.jpg

Info Tanah

Pecah Bahagian Tanah

Mar 01, 2016 -   Pecah sempadan bermaksud tanah yang dipegang dibawah hakmilik tetap, samaada hakmilik Pejabat Tanah, dipecah kepada dua bahagian atau lebih. Tiap-tiap satunya dipegang oleh pemilik tanah yang sama atau oleh pemilik-pemilik tanah bersama yang sama di abwah hakmilik-hakmilik yang berasingan adalah dicantumkan menjadi satu dan dipegang di bawah satu hakmilik.     Bagaimana Memohon   Dibuat melalui Pentadbir Tanah Dibuat oleh pemilik tanah ...
Tags matched : Info Tanah
└https://www.selangor.gov.my/petaling.php/pages/view/16

Kaveat Amanah

Oct 02, 2013 -   Definisi     Boleh dimasukkan oleh pendaftar ke atas mana-mana atau kepentingan yang dipegang oleh mana-mana atau badan sebagai pemegang amanah atas permohonan.   Kelayakan Permohonan   Pemegang amanah terhadap mana-mana tanah atau kepentingan. orang atau badan yang mula-mula memindahmilik mana-mana atau kepentingan kepada pemegang amanah orang atau badan yang mewujudkan apa-apa kepantingan untuk faedah pemegang ...
Tags matched : Info Tanah
└https://www.selangor.gov.my/petaling.php/pages/view/18

Kaveat Bahagian 1

Oct 02, 2013 -   Definisi     Halangan unutk sebarang urusniaga dan bukan urusniaga. Kaveat Persendirian.   Jenis Kaveat   Kaveat ...
Tags matched : Info Tanah
└https://www.selangor.gov.my/petaling.php/pages/view/17

Turun Milik/Tranmission Harta Pusaka Kecil

Oct 02, 2013 -   Turun Milik/Tranmission Harta Pusaka Kecil     Definisi   Harta paniggalan si mati disebut sebagai harta pusaka ianya melibatkan Transmission Letters of Administration (L.A) dan probate.L.A. dan probate adalah bagi nilaian harta melebihi RM600,00.00   Kelayakan Pemohon   Mana-mana orang, agensi, syarikat atau badan  yang mempunyai kepentinagan baerdaftar.   Kaedah Permohonan   Borang 44C ...
Tags matched : Info Tanah
└https://www.selangor.gov.my/petaling.php/pages/view/15

Tukar Syarat Tanah

Oct 02, 2013 -     Apa Itu tukar Syarat tanah  Mengenakan / mengubah jenis kegunaan tanah, mengenakan / meminda syarat nyata / sekatan kepentingan dan menegenakan yang baru bagi membolehkan tanah dimajukan bagi maksud lain daripada kategori asal.       Jenis-Jenis tukar syarat Tanah 1. Mengena / mengubah jenis kegunaan tanah dan mengena / meminda syarat nyata tanah bawah S.124A(1)(a) dan (c), Kanun Tanah Negara (KTN)  2. Secara serentak pecah sempadan dan tukr syarat ...
Tags matched : Info Tanah
└https://www.selangor.gov.my/petaling.php/pages/view/14

Pajakan

Oct 02, 2013 -        PEMBERI  MILIKAN - PAJAKAN          Definisi    Tuan punya tanah boleh memberikan pajakan ke atas kesemua atau mana-mana bahagian tanah.      Setiap pajakan yang diberikan mestilah untuk tempoh melebihi 3 tahun.      Kelayakan Pemohon    Mana-mana orang atau badan atau syarikat boleh memohon pajakn keseluruhan atau sebahagian tanah kepada tuan ...
Tags matched : Info Tanah
└https://www.selangor.gov.my/petaling.php/pages/view/13

Pindah Milik Tanah

Oct 02, 2013 - Pindahmilik adalah satu proses untuk menukar nama pemilik berdaftar yang melibatkan :-    a.    Kesemua tanah milik (tetapi sebahagian daripadanya).    b.    Kesemua (tetapi tidak sebahagian daripadanya) syer yang tidak dipecahkan ke atas tanahmilik.    c.    Mana - mana pajakan tanah milik.    d.    Mana - mana ...
Tags matched : Info Tanah
└https://www.selangor.gov.my/petaling.php/pages/view/12

footer

KOMPLEKS PEJABAT KERAJAAN DAERAH PETALING

NO 1, PERSIARAN ATMOSFERA SEKSYEN U5,

40150 SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN

Telefon: 03-7841 9400 | E-mel: petaling@selangor.gov.my

::Hakcipta ©2013 Pejabat Daerah Tanah Petaling::

Hari IniHari Ini105
Minggu IniMinggu Ini105
Bulan LepasBulan Lepas27237
Jumlah PelawatJumlah Pelawat1168624
Paparan terbaik menggunakan:
qrcode
IE9 Ke atas/ Firefox 11 ke atas/ Google Chrome resolusi 1280 x 720 ke atas.
Jumlah Pelawat : 1168624 Tarikh Kemaskini : 13-07-2020