Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Portal Rasmi
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 

perkhidmatan

Perkhidmatan Inisiatif Peduli Rakyat (IPR)

Apr 04, 2018 -   BIL PROGRAM PENGENDALI | PAUTAN           KEBAJIKAN 1. Kasih Ibu Smart Selangor Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan & Selcare Management Sdn Bhd   2. Bas Smart Selangor Seksyen Makro Dan Penswastaan, UPEN   3. Bekalan Air Percuma 20 Meter Padu Pertama Seksyen Makro Dan Penswastaan, UPEN   4. Wifi Smart Selangor Menteri ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2534

Perkhidmatan : Kasih Ibu Smart Selangor

Dec 14, 2017 - Kasih Ibu Smart Selangor Laman web dan sistem online >>https://www.kiss.com.my PENGENALAN Kerajaan Negeri Selangor mengiktiraf peranan penting kaum ibu dalam sesebuah keluarga yang tidak mengenal penat lelah untuk mengurus hal ehwal keluarga, mendidik dan membesarkan anak-anak. Bagi menghargai pengorbanan besar kaum ibu, Kerajaan Negeri Selangor memperkenalkan Kasih Ibu Smart Selangor (KISS), sebuah program kebajikan khusus bagi kaum ibu di kalangan golongan ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2274

Kategori : Perniagaan dan perindustrian

Dec 11, 2017 -       Pendaftaran syarikat kontraktor dengan UPEN Selangor (Seksyen PBT, SUK) Lesen Pelelong Negeri Selangor (Sekyen PBT, SUK) Permohonan NOL (No Objection Letter) Sebelum Mendapatkan Lesen Perkilangan MITI/MIDA  (Invest Selangor Sdn Bhd)         Perkhidmatan ditandakan dengan ikon E-Perkhidmatan berikut atau hanya memaparkan maklumat am ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2244

Kategori : Tanah

Dec 11, 2017 -       Pertanyaan Bil Hasil Tanah Online (PTGS) Permohonan kebenaran pindah milik/gadaian/pajakan tanah (Consent2U) (PTGS) Semakan status pendaftaran pelbagai urusan tanah (E-Perserahan) (PTGS)         Perkhidmatan ditandakan dengan ikon E-Perkhidmatan berikut atau hanya memaparkan maklumat am mengenai perkhidmatan berkenaan sahaja ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2242

Kategori : Aduan

Dec 11, 2017 -         Aduan Awam (Pejabat SUK Selangor/PBT/Jabatan Selangor) INFO Aduan Sampah (iClean) (KDEB)    Aduan Jalan Berlubang (Menggunakan Aplikasi Waze) (MBI)    Aduan Integriti (Unit Integriti, Pejabat SUK Selangor) INFO       Perkhidmatan ditandakan dengan ikon E-Perkhidmatan berikut atau hanya ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2240

Kategori : Pertanian Haiwan Hutan Alam Sekitar

Dec 02, 2017 -       Permit Import/Eksport Di Bawah Akta Hidupan Liar (PERHILITAN) Permit Dari Jabatan Perkhidmatan Veterinar (Jabatan Perkhidmatan Veterinar) Permit Import/Eksport Buangan Berjadual - Jabatan Alam Sekitar (Jabatan Alam Sekitar)         Perkhidmatan ditandakan dengan ikon E-Perkhidmatan berikut atau hanya memaparkan maklumat am mengenai ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2205

Kategori : Peluang Pekerjaan Dan Tender

Dec 02, 2017 -       Tender Online Selangor (SUK) Pendaftaran Syarikat/Kontraktor Dengan UPEN Selangor (SUK) Borang Jawatan Kosong Kontrak (Dibuka untuk tempoh tertentu jika ada) (SUK)       Perkhidmatan ditandakan dengan ikon E-Perkhidmatan berikut atau hanya memaparkan maklumat am mengenai perkhidmatan berkenaan sahaja ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2203

Kategori : Pendidikan Dan Latihan

Dec 02, 2017 -       Tempahan Pusat Latihan Awam Selangor (PLAS) INFO Permohonan Tauliah Mengajar/Ceramah (JAIS) INFO Pendaftaran Universiti Selangor (UNISEL) INFO Pendaftaran Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS) INFO Pendaftaran INPENS (INPENS) INFO Pendaftaran Ke Asrama Yayasan Selangor (Yayasan ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2197

Kategori : Kebajikan Dan Kekeluargaan

Dec 02, 2017 - *Maklumat di halaman ini sedang dikemaskini       Kasih Ibu Smart Selangor (Selcare) Bantuan Air Percuma (KDEB) Tabung Warisan Anak Selangor (Yayasan Warisan Anak Selangor) Permohonan Skim Peduli Sihat (Selgate Corporation) Permohonan Bantuan Sihat Selangor (Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan) Permohonan ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2192

Kategori : Kemudahan Awam

Dec 02, 2017 -       Bas Percuma Smart Selangor (PBT)   Tempahan Dewan Jubli Perak (Auditorium, Dewan Banquet, Ballroom) dan Rumah Peranginan Kerajaan Negeri Selangor (SUK)    Tempahan Pusat Latihan Awam Selangor (PLAS Selangor) INFO Pengurusan Masjid Selangor (JAIS)     Perkhidmatan ditandakan dengan ikon E-Perkhidmatan berikut ...
Tags matched : perkhidmatan
└http://www.selangor.gov.my/index.php/pages/view/2190