w3c logo
Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
 jata  jata2  

new_title_6

 

Piagam Pelanggan

 

      

PIAGAM PELANGGAN JABATAN

 

1. PIAGAM PELANGGAN PENGURUSAN TANAH
 

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1.

Permohonan Pelupusan Tanah Kerajaan mengikut peruntukan Seksyen 76 Kanun Tanah Negara.
(mulai permohonan lengkap diterima hingga keputusan dikeluarkan tanpa mengambil mengira
ulasan jabatan teknikal, laporan tanah)

6 bulan

2.

Pengeluaran Permit Bahan Batuan bagi:-
        - Tanah Hakmilik 
        - Tanah Kerajaan    

2 bulan

3. Permohonan salinan Pelan Tanah  1 jam
4. Kelulusan Pecah Sempadan/Bahagian:-
         - Bidang Kuasa Pentadbir Tanah Daerah
         - Bidang Kuasa Pengarah Tanah dan Galian 

3 bulan
4 bulan

5. Permohonan mendapatkan carian rasmi/persenderian 3 jam
6. Memberi ulasan bagi permohonan mendirikan bangunan  14 hari bekerja  
7. Pendaftaran Urusniaga dan Bukan Urusniaga 1 hari bekerja
8.

Permohonan kebenaran (consent) bagi Bidang Kuasa Pentadbir Tanah Daerah
          - Pindahmilik, gadaian tanah dan pindahmilik gadaian

14 hari bekerja
9. Permohonan mendapatkan salinan sah dokumen (hakmilik, perintah mahkamah dsb)    3 jam  
10. Pengembalian balik tanah bagi projek Kerajaan Negeri 12 bulan
11. Mengeluarkan resit bagi bil-bil cukai tanah & Ansuran Rumah Murah yang dibayar melalui pos
dengan syarat maklumat lengkap
7 hari bekerja
dari tarikh penerimaan
12. Memproses permohonan pemulangan balik bayaran hasil terlebih atau deposit bahan batuan dengan
syarat dokumen permohonan lengkap
2 bulan
13.

Memperbaharui Lesen Menduduki Sementara bagi setiap tahun dalam tempoh 3 tahun pertama 
(setelah dokumen lengkap diserahkan dan bayaran dijelaskan)

1 hari bekerja
14.

Permohonan Lesen Pendudukan Sementara mengikut peruntukan Seksyen 65 Kanun Tanah Negara. 
(mulai permohonan lengkap diterima hingga keputusan dikeluarkan tanpa mengambil kira ulasan
jabatan teknikal, laporan tanah)

6 bulan
15.

Permohonan lanjut tempoh pajakan melalui serah baik dan beri milik semula mengikut peruntukan Seksyen 197 dan Seksyen 76 Kanun Tanah Negara 
(mulai permohonan lengkap diterima hingga keputusan dikeluarkan tanpa mengambil kira ulasan jabatan teknikal, laporan tanah)

6 bulan

16. Permohonan perwartaan tanah untuk tujuan awam.
(tidak termasuk rumah ibadat dan tapak perkuburan selain Islam)
3 bulan
17. Kelulusan penyatuan tanah (tanpa ambil kira ulasan Teknikal)
           - Bidang Kuasa Pentadbir Tanah Daerah
           - Bidang Kuasa Pengarah Tanah Dan Galian
           - Bidang Kuasa Menteri Besar 

3 bulan
3 bulan
4 bulan
18. Permohonan mendapatkan Perintah Jualan di mana proses kerja adalah seperti berikut:-
           - Notis saman supaya hadir siasatan kepada penggadai dan pemegang Gadaian (Seksyen 431 KTN)

           - Notis tidak dapat disempurnakan
           - Notis lelongan Awam (Borang 16H)
           - Tempoh yang diberikan kepada pembida berjaya lelongan untuk membayar  baki 90%
           - Perakuan Jualan (Borang 16I) 

1 bulan
1-2 bulan
1 bulan
120 hari
2-3 bulan
 
 
2. PIAGAM PELANGGAN PEMBANGUNAN
 
BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1.

Memproses dan menimbang permohonan projek kecil yang diterima

4 minggu

2. Menguruskan pelaksanaan projek kecil yang telah diluluskan 10 minggu
3. Menguruskan bekalan/projek kecil yang telah diluluskan di bawah peruntukan wakil rakyat 2 minggu
4. Melaksanakan pembinaan rumah di bawah program Kerajaan Prihatin mengikut kelulusan Kerajaan Negeri 4 minggu dari
tarikh pelantikan
kontraktor
5. Memproses, menimbang dan memanjangkan permohonan bantuan di bawah
Program Merakyatkan Ekonomi Selangor (MES)

5 hari bekerja

 
 


3. PIAGAM PELANGGAN KHIDMAT PENGURUSAN

BIL

PERKARA

TEMPOH MASA

1.

Menyediakan warga kerja yang berkemahiran dan cekap dengan memastikan semua warga kerja
menghadiri kursus

7 hari setahun

2.

Menguruskan semua baucer bayaran dengan lengkap dan teratur

8 hari dari
penerimaan bil dan tuntutan

3.

Pengurusan Aduan Awam

a) Mengemukakan akuan terima

b) Mengemukakan maklumbalas aduan

3 hari bekerja

15 hari bekerja

4.

Memastikan kad jemputan bagi majlis anjuran jabatan diurus dengan teratur dan efisyen

3 hari sebelum majlis

5.

Mengemaskini maklumat ke dalam Portal Rasmi jabatan

1 hari bekerja

 

 

 


Kemaskini pada 2022-02-16 12:36:35 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page

  footer

PEJABAT DAERAH / TANAH KUALA SELANGOR,

45000 Kuala Selangor

Telefon : 03-32891010 II Fax : 03-32892145 II E-mel : ksel@selangor.gov.my

:: HAK CIPTA TERPELIHARA © 2021 PEJABAT DAERAH/TANAH KUALA SELANGOR ::

Paparan terbaik menggunakan: Internet Edge /Google Chrome / Firefox versi terkini.

Dasar Privasi & Dasar Keselamatan | Hak Cipta |

Mengenai Kami | Bantuan | W3C | Penafian