Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
img_jataselangor
Portal Rasmi

PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEPANG

CEKAP TELUS DAN MESRA

faq-img

Soalan
Lazim

FAQ

Hubungi
Kami

Feedback

Aduan dan
Maklumbalas

sitemap

Peta
Laman

malay-flag

BAHASA
MALAYSIA

w3c

ENGLISH

w3c

W3C

SENARAI SEMAK DAN BORANG DI PEJABAT DAERAH/TANAH SEPANG

 

 

BIL     UNIT/BAHAGIAN TAJUK FAIL
1 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

SENARAI SEMAK DAN BORANG PERMOHONAN BARU LESEN MINUMAN KERAS                                                                                                           

image

SENARAI SEMAK DAN BORANG PERMOHONAN MEMPERBAHARUI LESEN MINUMAN KERAS

image
2 UNIT PEMBANGUNAN TANAH

SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 124 (1) (a) DAN (c) KANUN TANAH NEGARA

image

SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PRA RUNDINGAN OSC 3.0

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN SECARA SERENTAK PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 124A KANUN TANAH NEGARA

image

PERMOHONAN UNTUK MENGUBAH SYARAT-SYARAT, SEKATAN-SEKATAN DAN KATEGORI-KATEGORI BERKENAAN DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PECAH SEMPADAN TANAH YANG DI CADANGKAN - BORANG 7 D (SEKSYEN 124)

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PENYERAHAN BALIK TANAH - BORANG 12B (SEKSYEN 200,KTN)

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 140 HINGGA 144, KANUN TANAH NEGARA - BORANG 9 B (SEKSYEN 142)

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENYATUAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 148 KANUN TANAH NEGARA-               BORANG 9 C (SEKSYEN 148)

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN SERAH BALIK DAN PEMBERIMILIKAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 197 DAN 76 KANUN TANAH NEGARA 

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PECAH SEMPADAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 135 HINGGA 139, KANUN TANAH NEGARA DAN PENYERAHAN BALIK SEBAHAGIAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 200 KANUN TANAH NEGARA - BORANG 9 A (SEKSYEN 137)

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH BUKAN RIZAB MELAYU DI BAWAH SEKSYEN 204B KANUN TANAH NEGARA

image
3 UNIT PELUPUSAN  TANAH

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMIT MENGELUARKAN BAHAN BATUAN (TANAH HAK MILIK)

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA DI BAWAH SEKSYEN 65 KANUN TANAH NEGARA BAGI MAKSUD KEGUNAAN PONDOK PENGAWAL

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA DI BAWAH SEKSYEN 65 KANUN TANAH NEGARA AGENSI/SYARIKAT

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA DI BAWAH SEKSYEN 65 KANUN TANAH NEGARA (INDIVIDU)

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEHI PERSETUJUAN DASAR PIHAK BERKUASA NEGERI BAGI MELANJUTKAN TEMPOH PAJAKAN KE ATAS TANAH MILIK BERSTATUS PAJAKAN NEGERI ATAU PAJAKAN MUKIN (INDIVIDU)

image

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI DALAM SEKSYEN 76 KANUN TANAH NEGARA (AGENSI/SYARIKAT)

image
4 UNIT TEKNIKAL

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK HAK LALULALANG PERSENDIRIAN

image

BORANG PERMOHONAN UNTUK HAK LALULALANG PERSENDIRIAN - BORANG 28A (SEKSYEN 390)

BORANG MEMORIAL MENGENAI HAK LALULALANG PENTADBIR TANAH - BORANG 28B (SEKSYEN 391)

BORANG PERMOHONAN UNTUK BERKONGSI DALAM HAK LALULALANG PERSENDIRIAN - BORANG 28C (SEKSYEN 394)

image

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT PENDAFTARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

BORANG PERMOHONAN CARIAN RASMI / CARIAN PERSENDIRIAN/ SALINAN SAH HAKMILIK/ SALINAN SAH DOKUMENimage

2.

URUSAN PENDAFTARAN BORANG 14A : PINDAHMILIK TANAH, BAHAGIAN ATAU PAJAKAN 

 

2.1

PANDUAN MENGISI BORANG 14A DAN PENYAKSIAN BORANG 14A image

 

2.2

SENARAI SEMAK UNTUK PROSES PENILAIAN PINDAHMILIK – LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) image

 

2.3

SENARAI SEMAK UNTUK PENDAFTARAN BORANG 14A image

3.

URUSAN PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT

 

3.1

SENARAI SEMAK BORANG 26 A : PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT image

 

3.2

BORANG 26 A : PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT image

4.

BORANG PERMOHONAN PENUKARAN HAKMILIK SEMENTARA KEPADA HAKMILIK MUKTAMAD image

5.

BORANG PERMOHONAN HAKMILIK BERKOMPUTER image

6.

PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DOKUMEN HAKMILIK 

 

6.1

SENARAI SEMAK BORANG PEMBETULAN (SEKSYEN 380) : PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DOKUMEN image

 

6.2

BORANG PEMBETULAN SEKSYEN 380 : PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DOKUMEN image

7.

PERMOHONAN HAKMILIK BARU BAGI MEMPERBAHARUI HAKMILIK HILANG/ ROSAK/ HANCUR

 

7.1

SENARAI SEMAK PERMOHONAN HAKMILIK BARU BAGI MEMPERBAHARUAI HAKMILIK HILANG/ ROSAK/ HANCUR image

 

7.2

BORANG PERMOHONAN PERMOHONAN HAKMILIK BARU BAGI MEMPERBAHARUAI HAKMILIK HILANG/ ROSAK/ HANCUR image

 
6 UNIT HASIL BORANG PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT - BORANG 26A (SEKSYEN 379) image
SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI URUSAN TUKAR ALAMAT image
PERMOHONAN PENGECUALIAN DENDA LEWAT(FI TUNGGAKAN) BAYARAN CUKAI TANAH image

 

 

 


Kemaskini pada 2024-02-27 17:44:50 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page