Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
w3c
 
jata selangor title

 


Soalan
Lazim

Hubungi
Kami

Aduan dan
Maklum Balas


Peta
Laman

Web Mobil [ x ]

qrcode

KAJIAN KEPUASAN
PELANGGAN PDT SEPANG
KLIK DI SINI


NOTIS LELONGAN AWAM 
PDT SEPANG

SENARAI SEMAK DAN BORANG DI PEJABAT DAERAH/TANAH SEPANG

 

 

BIL     UNIT/BAHAGIAN TAJUK FAIL
1 BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

SENARAI SEMAK PERMOHONAN LESEN MINUMAN KERAS (Lesen Baharu, Pembaharuan Lesen, Pindahmilik Lesen atau Penukaran Tempat Perniagaan)                                                                                                           

BORANG PERMOHONAN LESEN BARU UNTUK MENJUAL MINUMAN YANG MEMABUKKAN - JADUAL SHEDULE AKTA EKSAIS 1976 (SEKSYEN 35 & PERATURAN 11(1))

2 UNIT PEMBANGUNAN TANAH

SENARAI SEMAK PERMOHONAN TUKAR SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 124 (1) (a) DAN (c) KANUN TANAH NEGARA

SENARAI SEMAK DOKUMEN PERMOHONAN PRA RUNDINGAN OSC 3.0

SENARAI SEMAK PERMOHONAN SECARA SERENTAK PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT TANAH DI BAWAH SEKSYEN 124A KANUN TANAH NEGARA

PERMOHONAN UNTUK MENGUBAH SYARAT-SYARAT, SEKATAN-SEKATAN DAN KATEGORI-KATEGORI BERKENAAN DENGAN BAHAGIAN-BAHAGIAN PECAH SEMPADAN TANAH YANG DI CADANGKAN - BORANG 7 D (SEKSYEN 124)

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PENYERAHAN BALIK TANAH - BORANG 12B (SEKSYEN 200,KTN)

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PECAH BAHAGIAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 140 HINGGA 144, KANUN TANAH NEGARA - BORANG 9 B (SEKSYEN 142)

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PENYATUAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 148 KANUN TANAH NEGARA-               BORANG 9 C (SEKSYEN 148)

SENARAI SEMAK PERMOHONAN SERAH BALIK DAN PEMBERIMILIKAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 197 DAN 76 KANUN TANAH NEGARA 

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK PECAH SEMPADAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 135 HINGGA 139, KANUN TANAH NEGARA DAN PENYERAHAN BALIK SEBAHAGIAN TANAH DI BAWAH SEKSYEN 200 KANUN TANAH NEGARA - BORANG 9 A (SEKSYEN 137)

SENARAI SEMAK PERMOHONAN SERAH BALIK DAN BERIMILIK SEMULA TANAH BUKAN RIZAB MELAYU DI BAWAH SEKSYEN 204B KANUN TANAH NEGARA

3 UNIT PELUPUSAN  TANAH

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERMIT MENGELUARKAN BAHAN BATUAN (TANAH HAK MILIK)

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA DI BAWAH SEKSYEN 65 KANUN TANAH NEGARA BAGI MAKSUD KEGUNAAN PONDOK PENGAWAL

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA DI BAWAH SEKSYEN 65 KANUN TANAH NEGARA AGENSI/SYARIKAT

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA DI BAWAH SEKSYEN 65 KANUN TANAH NEGARA (INDIVIDU)

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK MEMPEROLEHI PERSETUJUAN DASAR PIHAK BERKUASA NEGERI BAGI MELANJUTKAN TEMPOH PAJAKAN KE ATAS TANAH MILIK BERSTATUS PAJAKAN NEGERI ATAU PAJAKAN MUKIN (INDIVIDU)

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA PEMBERIMILIKAN TANAH KERAJAAN DI DALAM SEKSYEN 76 KANUN TANAH NEGARA (AGENSI/SYARIKAT)

4 UNIT TEKNIKAL

SENARAI SEMAK PERMOHONAN UNTUK HAK LALULALANG PERSENDIRIAN

BORANG PERMOHONAN UNTUK HAK LALULALANG PERSENDIRIAN - BORANG 28A (SEKSYEN 390)

BORANG MEMORIAL MENGENAI HAK LALULALANG PENTADBIR TANAH - BORANG 28B (SEKSYEN 391)

BORANG PERMOHONAN UNTUK BERKONGSI DALAM HAK LALULALANG PERSENDIRIAN - BORANG 28C (SEKSYEN 394)

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT PENDAFTARAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

BORANG PERMOHONAN CARIAN RASMI / CARIAN PERSENDIRIAN/ SALINAN SAH HAKMILIK/ SALINAN SAH DOKUMEN

2.

URUSAN PENDAFTARAN BORANG 14A : PINDAHMILIK TANAH, BAHAGIAN ATAU PAJAKAN 

 

2.1

PANDUAN MENGISI BORANG 14A DAN PENYAKSIAN BORANG 14A 

 

2.2

SENARAI SEMAK UNTUK PROSES PENILAIAN PINDAHMILIK – LEMBAGA HASIL DALAM NEGERI (LHDN) 

 

2.3

SENARAI SEMAK UNTUK PENDAFTARAN BORANG 14A 

3.

URUSAN PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK, GADAIAN, PINDAHMILIK DAN GADAIAN & PAJAKAN

 

3.1

SENARAI SEMAK PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK, GADAIAN, PINDAHMILIK DAN GADAIAN & PAJAKAN 

 

3.2

BORANG PERMOHONAN KEBENARAN PINDAHMILIK, GADAIAN, PINDAHMILIK DAN GADAIAN & PAJAKAN 

  3.3

BORANG AKUAN AM 80 

 

3.4

SURAT AKUAN PEMOHON DAN PENERIMA  

4.

URUSAN PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT

 

4.1

SENARAI SEMAK BORANG 26 A : PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT 

 

4.2

BORANG 26 A : PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT 

5.

BORANG PERMOHONAN PENUKARAN HAKMILIK SEMENTARA KEPADA HAKMILIK MUKTAMAD 

6.

BORANG PERMOHONAN HAKMILIK BERKOMPUTER 

7.

PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DOKUMEN HAKMILIK 

 

7.1

SENARAI SEMAK BORANG PEMBETULAN (SEKSYEN 380) : PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DOKUMEN 

 

7.2

BORANG PEMBETULAN SEKSYEN 380 : PEMBETULAN KESILAPAN DALAM DOKUMEN 

8.

BORANG PENDAFTARAN BIOMETRIK FIRMA GUAMAN/ WAKIL 

9.

PERMOHONAN HAKMILIK BARU BAGI MEMPERBAHARUI HAKMILIK HILANG/ ROSAK/ HANCUR

 

9.1

SENARAI SEMAK PERMOHONAN HAKMILIK BARU BAGI MEMPERBAHARUAI HAKMILIK HILANG/ ROSAK/ HANCUR 

 

9.2

BORANG PERMOHONAN PERMOHONAN HAKMILIK BARU BAGI MEMPERBAHARUAI HAKMILIK HILANG/ ROSAK/ HANCUR 

10.

SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERINTAH JUAL 

 
6 UNIT HASIL BORANG PEMBERITAHUAN PERTUKARAN ALAMAT - BORANG 26A (SEKSYEN 379)
SENARAI SEMAK DOKUMEN YANG DIPERLUKAN BAGI URUSAN TUKAR ALAMAT
PERMOHONAN PENGECUALIAN DENDA LEWAT(FI TUNGGAKAN) BAYARAN CUKAI TANAH

 

 

 


Kemaskini pada 2021-10-13 15:22:08 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page