DASAR PRIVASI & KESELAMATAN || BANTUAN|| 
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
jata jata2 PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH / TANAH HULU SELANGOR
BERDISIPLIN, AKAUNTABILITI, INTEGRITI, KERJA BERPASUKAN

CARTA ALIRAN KERJA PERMOHONAN PELUPUSAN SECARA LESEN PEDUDUKAN SEMENTARA SEKSYEN 65 KANUN TANAH NEGARA

LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA

(SEKSYEN 65-68 KANUN TANAH NEGARA)


 

DEFINISI

Lesen yang dikeluarkan kepada individu, syarikat / perbadanan bagi menduduki tanah kerajaan untuk tempoh yang berakhir pada setiap tahun.

 

JENIS TANAH YANG BOLEH DIPOHON
  i) Tanah Kerajaan

 ii) Tanah Lombong yang pada masa itu tidak digunakan untuk maksud - maksud perlombongan

iii) Tanah Rizab yang pada masa itu tidak digunakan untuk maksud - maksud yang ianya dirizabkan

 

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN

1. Warganegara berumur sekurang - kurangnya 18 tahun ke atas.

2. Perbadanan - perbadanan yang mempunyai tanah di bawah perlembagaan untuk memegang tanah (Badan - Badan Berkanun).

3. Raja - Raja Pemerintah, Kerajaan  Organisasi dan lain - lain orang yang diberikuasa untuk memegang tanah di bawah Pemeliharaan Ordinan

    Keistimewaan Diplomatik dan Konsular 1957.

4. Badan-badan yang diberikuasa secara nyata untuk memegang tanah di bawah undang - undang bertulis masing - masing.

 

BAYARAN PERMOHONAN YANG DIKENAKAN

 

PERMOHONAN : RM50.00

PELAN:

 1.

Kurang 1 Hektar

RM20.00

 2.

Kurang 5 Hektar

RM50.00

 3.

Lebih 5 Hektar

RM100.00

                       

 

 

 

 

 

 

     


Kemaskini pada 2018-03-19 14:58:41 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page