DASAR PRIVASI & KESELAMATAN || BANTUAN|| 
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
jata jata2 PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH / TANAH HULU SELANGOR
BERDISIPLIN, AKAUNTABILITI, INTEGRITI, KERJA BERPASUKAN

Borang Dalaman - Bahagian Pengurusan Tanah

Bahagian Pengurusan Tanah


UNIT PELUPUSAN TANAH /UNIT PEMBANGUNAN TANAH

Borang Permohonan Pembelian Pelan
Borang Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Kerajaan Dibawah Seksyen 76 KTN  (Individu). Borang Jadual 1
Borang Permohonan Pelupusan Secara Pemberimilikan Tanah Kerajaan Dibawah Seksyen 76 KTN  (Syarikat). Borang Jadual 1
Borang Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Individu) di Bawah Seksyen 65 KTN
Borang Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (Syarkat) di Bawah Seksyen 65 KTN
Borang Permohonan Penukaran Hakmilk Sementara (QT) Kepada Hakmilik Muktamad (FT)        

Borang 12A
(Perlu Di cetak depan dan Belakang)

 

Borang 12B

Borang 12D

Borang 7D

Borang 9A

Borang 9C

Borang Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 69 KTN 1965
Borang Permit Bahan Batuan di bawah Seksyen 70 KTN 1965
Borang Pembelian Pelan Permohonan
(Tujuan Permohonan Pemberimilikan dan Lesen Pendudukan Sementara)
Borang Permohonan Perizaban Seksyen 62 KTN (Senarai Semak)

 

UNIT PEMBANGUNAN TANAH
 

Borang Permohonan Pecah Bahagian Tanah di bawah Seksyen 142 KTN

Borang Permohonan Menukar Kategori Tanah dan Meminda Syarat Nyata Tanah Di bawah Seksyen 124 (1)( a ) & ( c ) KTN
Borang Permohonan Meminda Syarat Nyata Tanah di bawah Seksyen 124(1)(c) KTN 
Borang Permohonan Serah Sebahagian Tanah di bawah Seksyen 200 KTN

Borang Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 204B KTN

Borang Permohonan Serah Balik dan Berimilik Semula di bawah Seksyen 197 & 76 KTN

Borang Permohonan Secara Serentak Pecah Sempadan Tanah dan  Menukar Kategori Tanah di bawah Seksyen 124A KTN

Borang Permohonan Penyatuan Tanah di bawah Seksyen 148 KTN

Borang Permohonan Pra-Rundingan

Borang Permohonan Pecah Sempadan Tanah di bawah Seksyen 137 KTN

 

UNIT PENDAFTARAN

Borang Permohonan 14A

Borang Carian Hakmilik Tanah (Persendirian Baru)
Borang Carian Hakmilik Tanah (Rasmi) Baru

Borang Kebenaran PMT dan Gadaian
Borang Surat Akuan TerkiniUNIT HASIL

Borang Permohonan Bayaran Ansuran                                                                                                       

Borang Permohonan Pengurangan Denda Lewat

Borang 26A - Pemberitahuan Pertukaran Alamat
 

Kemaskini pada 2021-07-21 14:10:19 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page