DASAR PRIVASI & KESELAMATAN || BANTUAN|| 
Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
jata jata2 PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH / TANAH HULU SELANGOR
BERDISIPLIN, AKAUNTABILITI, INTEGRITI, KERJA BERPASUKAN

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik HSD 2233 PT637, Mukim Hulu Yam. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik HSM 778 PT1196, Mukim Hulu Yam. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik HSM 782 PT1200, Mukim Hulu Yam. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 83275 LOT 13047, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik HSM 859 PT1266, Mukim Batang Kali. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 776 PT1628, Mukim Batang Kali. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 97871 Lot 11841, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 79254 Lot 11895, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 79479 Lot 13345, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 84573 Lot 13345, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 82738 Lot 12794, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 81084 Lot 12648, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut ​

NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 81084 Lot 12648, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 764 Lot 1566, Mukim Batang Kali. Maklumat Lanjut ​


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 524 Lot 1578, Mukim Batang Kali. Maklumat Lanjut ​


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 667 Lot 1314, Mukim Batang Kali. Maklumat Lanjut ​NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 683 Lot 1281, Mukim Batang Kali. Maklumat Lanjut ​


​NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 16  Lot 1542, Mukim Batang Kali. Maklumat Lanjut ​


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 448  Lot 1027, Mukim RasaMaklumat Lanjut ​


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 380  Lot 695, Mukim RasaMaklumat Lanjut ​


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM -3624  Lot 347, Mukim Bandar Kuala Kubu BharuMaklumat Lanjut ​


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN273498  Lot 17603, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut ​


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 5979  Lot 2769, Mukim Ulu Yam. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN272748  Lot 17304, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN276589  Lot 18578, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GRN 273764  Lot 17756, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 288  Lot 1171, Mukim Rasa. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 3150  Lot 635, Mukim Ampang Pechah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 3075  Lot 628, Mukim Ampang Pechah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa )  bagi Hakmilik GM 546  Lot 1170, Mukim Rasa. Maklumat Lanjut 


​NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Talam Corporation Berhad bagi Hakmilik GRN 83895  Lot 13282, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Talam Corporation Berhad bagi Hakmilik GRN 82741  Lot 12797, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


​NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Talam Corporation Berhad bagi Hakmilik GRN 82737  Lot 12793, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


​NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Talam Corporation Berhad bagi Hakmilik GRN 84574  Lot 13346, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Mohamed Jamal Bin Basiron bagi Hakmilik GM 4723  Lot 0003349, Mukim Hulu Bernam. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Mohamed Jamal Bin Basiron bagi Hakmilik GM 4733  Lot 0004069, Mukim Hulu Bernam. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Haji Yacob Bin Haji Lahukom bagi Hakmilik GRN 83254 Lot 13035, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Haji Yacob Bin Haji Lahukom bagi Hakmilik GRN 82742 Lot 12798, Mukim Serendah. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Haji Yacob Bin Haji Lahukom bagi Hakmilik GM 6218 Lot PT 2859, Mukim Hulu Bernam. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Malaysia Highland Product Sdn Bhd,No Syarikat 133374-D bagi Hakmilik HSM 347 Lot PT 787,Mukim Batang Kali. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Kamariah BInti Mohamed Aris tuanpunya 1/3 Bahagian , Fatimah Zainun @Timah Banun Binti Haji Hassan 1/48 bahagian, Siti Binti Mat Ali 1/48 bahagian,
Halimaton Binti Haji Sulaiman 1/6 bahagian, Kamariah Binti Haji Sulaiman 1/6 bahagian dan Fatimah Zainun Binti Haji Hassan 14/48 bahagian bagi Hakmilik GM446 Lot 1028,Mukim Rasa . 
Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Tingkat 14, Bangunan Sultan Salehuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam , Selangor Darul Ehsan bagi HSM 866 No Lot PT 1273 . Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Tingkat 14, Bangunan Sultan Salehuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam , Selangor Darul Ehsan bagi HSM 867 No Lot PT 1274 . Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Best Excel Sdn.Bhd, No Syarikat 249020-K Yang beralamat Tingkat 22, Menara Maxisegar Jalan Pandan Indah 4/2, 55100 Pandan Indah , Kuala LumpurMaklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 

Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Siti Pelimbang Bt Haji Kathi (1/4bhg), Timah Lih Bt Haji Kathi(1/4), Siti Pelimbang Bt Hj Dato Kali (25/64bhg) dan Marahimin Bin Arjan (7/64 bhg)  Yang Beralamat di Kuala Kubu Road, 44000 Kuala Kubu Bharu, Hulu Selangor. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 

Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada M.E. ABDUL KADER S/O MOHAMED EUSOFF tuanpunya 1/2 bahagian dan ABDUL JALEEL A/L SHEIKH DAWOOD, pentadbir 1/1 bahagian Yang Beralamat No.96, Jalan Sg besi 57100 Kuala Lumpur atau Yang Beralamat di No.67 Jalan Ibrahim ,80000 Johor Bharu atau  Yang Beralamat di No.57 Jalan Changkat Jong,36000, Teluk Intan,Perak. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada NOBLE JUBILEE SDN.BHD, No Syarikat: 330908-U, tuanpunya 1/1 bahagian Yang Beralamat No.108A, Jln SS 15/4B, 47500 Subang Jaya Selangor atau No.89A, Jalan SS15/4C, Subang Jaya, 47500 Selangor. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Permai Berjaya (M) Sdn Bhd No Syarikat : 206323-M, tuanpunya 1/1 bahagian Yang Beralamat No.15A-2,Jalan SS 25/24, Taman Mayang, 47301 Petaling Jaya. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Syarikat Katajasa Sdn.Bhd, No Syarikat : 181003-P, tuanpunya 1/1 bahagian Yang Beralamat No.9A Jalan Setiapuspa , Medan Damansara,50490 Kuala Lumpur . Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Haji Semawi Bin Haji Sapiai sebagai Pentadbir, 1/1 bahagian bagi Hakmilik GM3658 Lot 1102 . Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Haji Semawi Bin Haji Sapiai sebagai Pentadbir, 1/1 bahagian bagi Hakmilik GM3657 Lot 1101 . Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada  Hamzah Bin Nor Rahim Yang Beralamat di No.4, Jalan Sungai Lalang 27/19, Taman Bunga Negara, Seksyen 27,40400 Shah Alam, Selangor bagi Hakmilik PM 612 Lot 0002291 , Mukim Rasa, Daerah Hulu Selangor. Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada  BEST EXCEL SDN BHD, No Syarikat 249020-K Yang beralamat di Tingkat 22, Menara Maxisegar, Jalan Pandan Indah,55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan bagi Hakmilik GRN 098197 Lot 0019817 , Seksyen 20 Mukim Bandar Serendah, Hulu Selangor.Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada  Noble Rights Sdn.Bhd No Syarikat 284586-T Yang beralamat di Tingkat 22, Menara Maxisegar, Jalan Pandan Indah,55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan bagi Hakmilik GRN 0272631 Lot 0016947 , Seksyen 20 Mukim Bandar Serendah, Hulu Selangor.Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada TALAM INDUSTRIES SDN BHD , No Syarikat  146501-T,Yang beralamat di Suite 2.05,Level 2, Menara Maxisegar, Jalan Pandan Indah 4/2,55100 Pandan Indah, Kuala Lumpur bagi Hakmilik HSD 0011325 PT 0007183 ,Mukim Bandar Serendah, Hulu Selangor.Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Noble Rights Sdn.Bhd No Syarikat 284586-T Yang beralamat di Tingkat 22, Menara Maxisegar, Jalan Pandan Indah,55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan bagi Hakmilik GRN 0272637 Lot 0017194 , Seksyen 20 Mukim Bandar Serendah, Hulu Selangor.Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A : TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA

Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) bagi hakmilik GM 5716 Lot 2209, Mukim Ulu Yam , Daerah Hulu Selangor .Maklumat Lanjut 

Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) bagi hakmilik HSD 0018286 PT 0004229 Mukim Ulu Yam , Daerah Hulu Selangor .Maklumat Lanjut 

Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) bagi hakmilik HSD 0018447 PT 0004390 Mukim Ulu Yam , Daerah Hulu Selangor .Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada M.E ABDUL KADER S/O MOHAMED EUSOFF tuan punya 1/2 bahagian dan ABDUL JALEEL A/L SHEIKH DAWOOD,Pentadbir 1/1 bahagian yang beralamat di No.96, Jalan Sg Besi 57100 Kuala Lumpur atau Yang Beralamat di NO.67 Jalan Ibrahim, 80000 Johor Bharu atau Yang Beralamat di No.57 Jalan Changkat Jong,36000,Telok Intan,Perak bagi GERAN 0033233 LOT 0000009, Mukim Ampang Pecah, Daerah Hulu Selangor .Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada ZAINUDDIN BIN MAT SOM tuan punya 1/1 bahagian yang beralamat di No.5, BLOK E, BATU 30 ULU YAM LAMA,44300 BATANG KALI, HULU SELANGOR atau  Yang Beralamat  di NO 12, LORONG BUNGA MELATI 2C,TAMAN MAJU 56100 KUALA LUMPUR Bagi HSM 962 LOT PT 1423, Mukim Ulu Yam, Daerah Hulu Selangor .Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada KimberLite Sdn.Bhd No Syarikat : 117295-V yang beralamat No.7 Jalan Brunai Utara,55100 Kuala Lumpur bagi  HSM 201 LOT 1554 Mukim Kerling.Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada KimberLite Sdn.Bhd No Syarikat : 117295-V yang beralamat No.7 Jalan Brunai Utara,55100 Kuala Lumpur bagi  HSM 201 LOT 1554 Mukim Kerling.Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada KimberLite Sdn.Bhd No Syarikat : 117295-V yang beralamat No.7 Jalan Brunai Utara,55100 Kuala Lumpur bagi  HSM 201 LOT 1554 Mukim Kerling.Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada KimberLite Sdn.Bhd No Syarikat : 117295-V yang beralamat No.7 Jalan Brunai Utara,55100 Kuala Lumpur bagi  HSM 190 LOT 1543 Mukim Kerling.Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA 
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) kepada Larut Consolidated Bhd(Europlus Berhad)  No Syarikat : 520-H yang beralamat  Tingkat 17 & 18 , Menara Maxisegar, Jalan Pandan Indah 4/2 55100 Pandan Indah,Kuala Lumpur bagi HSD 18447 Lot PT4390 Mukim Hulu Yam  .Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA  
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) bagi hakmilik HSD 10637 PT 7297, Mukim Serendah, Hulu Selangor.


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Talam Corporation Berhad, No Syarikat  1120-H, Menara  Maxisegar, Jalan Pandan Indah 4/2, Pandan Indah,55100 Kuala Lumpur bagi hakmilik GERAN 82739 LOT 12795, Mukim Serendah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA  
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Lim Guan Leong sebagai (tuanpunya 1/1 bhg) bagi hakmilik Geran 149908 Lot 5936 Seksyen 30 , Mukim Serendah, Daerah Hulu Selangor .


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA  
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Dayang Binti Bakar,  Sebagai Pentadbir 1/1 Bahagian bagi Hakmilik GM 0005687  LOT 0000910, Mukim Hulu Bernam, Daerah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut 


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Dayang Binti Bakar,  Sebagai Pentadbir 1/1 Bahagian bagi Hakmilik GM 0005123  LOT 0000964, Mukim Hulu Bernam, Daerah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Dayang Binti Bakar,  Sebagai Pentadbir 1/1 Bahagian bagi Hakmilik GM 0005124  LOT 0000965, Mukim Hulu Bernam, Daerah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Haji Semawi Bin Haji Sapiai  Sebagai Pentadbir 1/1 Bahagian bagi Hakmilik GM 0003657 LOT 0001101, Mukim Sungai Gumut, Daerah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Dayang Binti Bakar,  Sebagai Pentadbir 1/1 Bahagian bagi Hakmilik GM 0005141 LOT 0001836, Mukim Hulu Bernam, Daerah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Haji Ahmad Bin Haji Rukun, Mohamed Ali Bin Haji Mohamed Saman, Mohamed Daud Bin Ahmad Dan Yaakup Bin Ahmad Sebagai Pemegang Amanah 1/1 Bahagian bagi Hakmilik GM 0004948 LOT 0002395, Mukim Hulu Bernam, Daerah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Haji Ahmad Bin Haji Rukun, Mohamed Ali Bin Haji Mohamed Saman, Mohamed Daud Bin Ahmad Dan Yaakup Bin Ahmad Sebagai Pemegang Amanah 1/1 Bahagian bagi Hakmilik GM 0004941 LOT 0002322, Mukim Hulu Bernam, Daerah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut


NOTIS 6A: TUNTUTAN TUNGGAKAN SEWA
Borang 6A Di Bawah Seksyen 97 dan 98 Kanun Tanah Negara ( Notis Tuntutan Tunggakan Sewa ) Kepada Haji Ahmad Bin Haji Rukun, Mohamed Ali Bin Haji Mohamed Saman, Mohamed Daud Bin Ahmad Dan Yaakup Bin Ahmad Sebagai Pemegang Amanah 1/1 Bahagian bagi Hakmilik GM 0006068  LOT 0002321, Mukim Hulu Bernam, Daerah Hulu Selangor . Maklumat Lanjut

 
 

Kemaskini pada 2021-04-14 16:35:31 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page