Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
logo-jatalogo-suk

Portal Rasmi

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahasa | English

Info Cukai Negeri


promosi peringatan cukai tanah dan cukai taksiran

INFORMASI MENGENAI CUKAI NEGERI

CUKAI TANAH
CUKAI TAKSIRAN / CUKAI PINTU
Apa itu Cukai Tanah?
Apa itu Cukai Taksiran/Cukai Pintu

Ditafsirkan sebagai Cukaisewa di bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1995 sebagai :

 1. apa-apa jumlah wang tahunan yang kena dibayar kepada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) sebagaiCukaisewa
 2. apa-apa pembayaran tahunan lain yang terhutang kepada PBN yang menurut mana-mana undang-undang bertulis, hendakladipungut seolah-olah ianya cukai sewa atau hasil tanah; dan
 3. apa-apa bayaran terhutang kepada PBN sebagai Tunggakan Cukaisewa.

Cukai Taksiran/Cukai Pintu dikuatkuasakan mengikut peruntukan Seksyen 127, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171). Ia adalah cukai yang dikenakan ke atas harta tanah yang terletak di Kawasan Majlis dalam Negeri Selangor meliputi harta-harta berikut :

 1. Kediaman
 2. Perniagaan
 3. Perindustrian
 4. Tanah Kosong

 

Siapa Perlu Menjelaskan Cukai Tanah?
Siapa Perlu Menjelaskan Cukai Taksiran/Cukai Pintu?

Seksyen 95 Kanun Tanah Negara 1965 : Setiap Pemilik Berdaftar ATAU wakil bagi pihaknya bertanggungjawab untuk menjelaskan Cukai Tanah.

"Cukaisewa yang kena dibayar mengenai mana-mana tanah berimilik hendaklah dibayar oleh atau bagi pihak tuanpunya..."

Selepas perjanjian jual-beli ("Sales and Purchase Agreement") telah meterai oleh kedua-dua pihak penjual (atau pemaju tanah/perumahan) dan pembeli, urusan membayar Cukai Tanah adalah menjadi tanggungjawab pembeli.

Seksyen 146, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171):

"Semua kadar (Cukai Taksiran/Cukai Pintu) hendaklah dibayar oleh orang yang mana adalah pemunya pegangan pada masa itu.."

Semua pemilik berdaftar bagi premis kediaman, perniagaan, perindustrian dan tanah kosong adalah tertakluk kepada Akta di atas.

Seksyen 155 akta yang sama menerangkan bahawa sekiranya penyewa sesuatu premis terpaksa membayar cukai taksiran bagi pihak pemilik berdaftar pegangan maka penyewa tersebut boleh memotong daripada bayaran sewanya selepas saja daripada itu berapa saja amaun yang telah dibayar.

 

Bila Anda Sepatutnya Membayar Cukai Tanah?
Bila Anda Sepatutnya Membayar Cukai Taksiran/Cukai Pintu?

Sekali Setahun

Mulai 1 Januari sehingga 31 Mei setiap tahun

2 kali setahun pada :

 1. 1 Januari hingga 28 Februari setiap tahun;
  dan
 2. 1 Julai hingga 31 Ogos setiap tahun.
Mengapa Anda Perlu Membayar Cukai Tanah?
Mengapa Anda Perlu Membayar Cukai Taksiran/Cukai Pintu?
Adalah menjadi tanggungjawab setiap pemilik tanah (atau wakil pihaknya) untuk membayar cukai tanah kepada Pihak Berkuasa Negeri, tanpa perlu menunggu makluman melalui Bil Hasil Tanah.

Adalah menjadi tanggungjawab setiap pemilik harta (atau wakil pihaknya) untuk membayar cukai harta kepada Pihak Berkuasa Tempatan, tanpa perlu menunggu makluman melalui Bil Taksiran.

 

Implikasi Jika GAGAL Menjelaskan Cukai Tanah?
Implikasi Jika GAGAL Menjelaskan Cukai Taksiran/Cukai Pintu?
Seksyen 100 Kanun Tanah Negara :
Tanah anda akan DIRAMPAS

Seksyen 148 Akta Kerajaan Tempatan 1976 :
Harta anda akan DISITA

 

Peringatan

1) Setiap pemilik tanah dan harta (atau wakil pihaknya) hendaklah memaklumkan tentang maklumat terkini masing-masing di Pejabat Tanah/Daerah atau Pihak Berkuasa Tempatan untuk tujuan rekod dan semakan.

2) Pemilik yang tidak menerima Bil Hasil Tanah/Bil Taksiran daripada Pihak Berkuasa Negeri (PBN) pada awal setiap tahun boleh terus mendapatkan bil tersebut di Pejabat Tanah/Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan yang berhampiran.

 


Kemaskini pada 2021-10-08 17:46:37 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page