Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
logo-jatalogo-suk

Portal Rasmi

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahasa | English

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2008


PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2008 

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

 

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PRESTASI TAHUN 2008

1 Program Kerajaan Prihatin • Memproses Permohonan Bantuan Rumah

6 Minggu

65%

2 Pemberian Dana Industri Kecil & Sederhana • Penerimaan borang
• Siasatan
• Mesyuarat Jawatankuasa Menimbang
• Temu duga
• Penghantaran barang

7 Bulan

90%

3 Penswastaan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN 

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

90 %

90 %

87.5 %

90 %

4 Penswastaan Bukan Hartanah 

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

95%

100%

100%

100%

5 Pengendalian Projek Khas

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

100%

100%

100%

100%

6 Penswastaan Air

 • Aduan

• Proposal

• Pengedaran Kertas MTES 

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

100%

100%

100%

7 Permohonan Lesen Pelelong

• Pemprosesan Borang Permohonan

• Tapisan Keselamatan Polis

• Proses temuduga 
   a. Pelaksanaan temuduga

• Pemberitahuan Keputusan

• Pengeluaran lesen

2 Hari

5 Minggu

2 Hari


4 Hari

3 Hari

100%

100%

100%


100%

100%

8 Pelantikan Ahli Majlis

• Penerimaan Senarai Nama• Penyediaan surat untuk tapisan  kepada:
  - Polis
  - BPR
  - Insolvensi

• Kemukakan senarai nama kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar

• Penyediaan Kertas Cadangan MMKN

• Menyediakan dan Mengedar Surat Lantikan (Setelah keputusan diterima)

3 Bulan sebelum tarikh tamat

1 Hari
1 Hari

2 Hari

2 Hari

100%100%
100%

100%

100 %

9

Audit

• Audit Kewangan 

• Audit Prestasi

• Audit Susulan

• Laporan Tahunan Audit

70 Hari Bekerja

70 Hari Bekerja

10 Hari Bekerja

20 Hari Bekerja

85.94%

100 %

100%

100%

10

Hal-Ehwal Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

 • Proses  Pengeluaran Pesanan Tempatan dan Inden 

• Proses Penyediaan Baucar Bayaran Pesanan Tempatan dan Inden

• Proses Penyediaan Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan dan Inden (Geran Tahunan, Direct Grant, Kontrak, Bantuan dan bil-bil) yang lengkap dengan sokongan dokumen

• Pengeluaran waran Peruntukan kecil dan waran Pindah peruntukan

5 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja5 Hari Bekerja

100 %

100 %

100 %100 %

11

Pengurusan Sumber Manusia 

• Proses kelulusan Perisytiharan Harta penjawat awam di Negeri Selangor

• Proses pengeluaran Slip Keputusan dan Sijil Modul Kursus Induksi Umum Kumpulan Sokongan bagi tujuan Pengesahan Jawatan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 mengikut kategori: 

 a) Kategori I (Gred 27 hingga 41)

 b) Kategori II (Gred 11,17,hingga 26)

 c) Kategori III (Gred mahir/separuh mahir/tidak mahir 

5 Hari Bekerja2 Bulan

1 ½ Bulan

1 Bulan

98.5% 100%

100%

100%

12

Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT) 

• Pengemaskinian Portal Selangor

• Maklumbalas di Portal Selangor

• Laporan Penilaian

   a) Tender

   b)  Sebut Harga 

3 Hari 

3 Hari 3 Bulan

2 Minggu

100 %

98 %100 %

100 %

13

Pengurusan Persidangan Dewan

• Persiapan Pembukaan Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor


• Persiapan Mesyuarat Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor

45 Hari sebelum pembukaan

45 Hari sebelum persidangan

100 %100 %

14

Pengendalian Aduan Awam

• Memanjangkan aduan    kepada Jabatan/Agensi

• Memberi Maklumbalas aduan kepada pengadu

• Menyediakan laporan Siasatan Aduan

3 Hari Bekerja 

*7 Hari Bekerja

**7Hari Bekerja

87.51 %

48.95%

67.25%

 

 

 

*          : Selepas menerima laporan lengkap dari Jabatan/Agensi

 

**         : Selepas siasatan tapak dilaksanakan

Tarikh kemaskini : 2 Julai 2009

 


Kemaskini pada 2013-12-09 16:37:51 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page