Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Portal Rasmi
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
KERAJAAN NEGERI SELANGOR

SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PORTAL SELANGOR


SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PEJABAT SUK SELANGOR

KLIK/SCAN
qr kajian pelanggan portal
 

KLIK/SCANqr kajian pelanggan suk

RSS Feed

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2008


PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2008 

PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

 

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PRESTASI TAHUN 2008

1 Program Kerajaan Prihatin • Memproses Permohonan Bantuan Rumah

6 Minggu

65%

2 Pemberian Dana Industri Kecil & Sederhana • Penerimaan borang
• Siasatan
• Mesyuarat Jawatankuasa Menimbang
• Temu duga
• Penghantaran barang

7 Bulan

90%

3 Penswastaan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN 

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

90 %

90 %

87.5 %

90 %

4 Penswastaan Bukan Hartanah 

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

95%

100%

100%

100%

5 Pengendalian Projek Khas

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

100%

100%

100%

100%

6 Penswastaan Air

 • Aduan

• Proposal

• Pengedaran Kertas MTES 

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

100%

100%

100%

7 Permohonan Lesen Pelelong

• Pemprosesan Borang Permohonan

• Tapisan Keselamatan Polis

• Proses temuduga 
   a. Pelaksanaan temuduga

• Pemberitahuan Keputusan

• Pengeluaran lesen

2 Hari

5 Minggu

2 Hari


4 Hari

3 Hari

100%

100%

100%


100%

100%

8 Pelantikan Ahli Majlis

• Penerimaan Senarai Nama• Penyediaan surat untuk tapisan  kepada:
  - Polis
  - BPR
  - Insolvensi

• Kemukakan senarai nama kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar

• Penyediaan Kertas Cadangan MMKN

• Menyediakan dan Mengedar Surat Lantikan (Setelah keputusan diterima)

3 Bulan sebelum tarikh tamat

1 Hari
1 Hari

2 Hari

2 Hari

100%100%
100%

100%

100 %

9

Audit

• Audit Kewangan 

• Audit Prestasi

• Audit Susulan

• Laporan Tahunan Audit

70 Hari Bekerja

70 Hari Bekerja

10 Hari Bekerja

20 Hari Bekerja

85.94%

100 %

100%

100%

10

Hal-Ehwal Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

 • Proses  Pengeluaran Pesanan Tempatan dan Inden 

• Proses Penyediaan Baucar Bayaran Pesanan Tempatan dan Inden

• Proses Penyediaan Bayaran Tanpa Pesanan Tempatan dan Inden (Geran Tahunan, Direct Grant, Kontrak, Bantuan dan bil-bil) yang lengkap dengan sokongan dokumen

• Pengeluaran waran Peruntukan kecil dan waran Pindah peruntukan

5 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja5 Hari Bekerja

100 %

100 %

100 %100 %

11

Pengurusan Sumber Manusia 

• Proses kelulusan Perisytiharan Harta penjawat awam di Negeri Selangor

• Proses pengeluaran Slip Keputusan dan Sijil Modul Kursus Induksi Umum Kumpulan Sokongan bagi tujuan Pengesahan Jawatan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 mengikut kategori: 

 a) Kategori I (Gred 27 hingga 41)

 b) Kategori II (Gred 11,17,hingga 26)

 c) Kategori III (Gred mahir/separuh mahir/tidak mahir 

5 Hari Bekerja2 Bulan

1 ½ Bulan

1 Bulan

98.5% 100%

100%

100%

12

Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT) 

• Pengemaskinian Portal Selangor

• Maklumbalas di Portal Selangor

• Laporan Penilaian

   a) Tender

   b)  Sebut Harga 

3 Hari 

3 Hari 3 Bulan

2 Minggu

100 %

98 %100 %

100 %

13

Pengurusan Persidangan Dewan

• Persiapan Pembukaan Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor


• Persiapan Mesyuarat Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor

45 Hari sebelum pembukaan

45 Hari sebelum persidangan

100 %100 %

14

Pengendalian Aduan Awam

• Memanjangkan aduan    kepada Jabatan/Agensi

• Memberi Maklumbalas aduan kepada pengadu

• Menyediakan laporan Siasatan Aduan

3 Hari Bekerja 

*7 Hari Bekerja

**7Hari Bekerja

87.51 %

48.95%

67.25%

 

 

 

*          : Selepas menerima laporan lengkap dari Jabatan/Agensi

 

**         : Selepas siasatan tapak dilaksanakan

Tarikh kemaskini : 2 Julai 2009

 


Kemaskini pada 2013-12-09 16:37:51 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page