Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
logo-jatalogo-suk

Portal Rasmi

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahasa | English

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2009

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2009
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

 

 

 

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN TAHUN 2009

1 Program Kerajaan Prihatin • Memproses Permohonan Bantuan Rumah

6 Minggu

77.5%

2 Pemberian Dana  Industri Kecil dan Sederhana • Penerimaan borang dan Proses Siasatan

6 Bulan

100%

3 Permohonan Penswastaan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN 

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

100%

100%

95%

100%

4 Permohonan Penswastaan Bukan Hartanah 

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

100%

100%

97.5%

100%

5 Pengendalian Projek Khas (Penswastaan)

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja

1 Bulan

5 Hari Bekerja

100%

100%

95%

100%

6 Permohonan Lesen Pelelong

• Pemprosesan Borang Permohonan

• Tapisan Keselamatan Polis

• Proses temuduga 
   a. Pelaksanaan temuduga

• Pemberitahuan Keputusan

• Pengeluaran lesen

2 Hari

5 Minggu

2 Hari


4 Hari

3 Hari

100%

100%

-


-

-

7 Pelantikan Ahli Majlis

• Penerimaan Senarai Nama• Penyediaan surat untuk tapisan kepada :
  - Polis
  - BPR
  - Insolvensi

• Kemukakan senarai nama kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar

• Penyediaan Kertas Cadangan MMKN

• Menyediakan dan Mengedar Surat Lantikan (Setelah keputusan diterima)

3 Bulan sebelum tarikh tamat

1 Hari
1 Hari

2 Hari

2 Hari

100%100%
100%

100%

100%

8 Pengurusan Bajet dan Agihan (Pembangunan)
Pembangunan dan Pemantauan Projek
• Penyediaan Bajet Pembangunan Negeri

• Permohonan Waran dan Direct Grant Selepas Keputusan

• Proses Pembayaran Setiap Tuntutan Yang Diterima

• Lawatan dan Penilaian ke atas Projek-projek Yang Dipohon

• Kelulusan Permohonan Projek Selepas Penilaian

60 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

5 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

100%

100%

100%

100%

100%

9

Mengeluarkan Laporan Pemerhatian Audit

• Audit Kewangan 

• Audit Prestasi

• Laporan Tahunan Audit

1 Bulan

1 1/2 Bulan

Sebelum 31 Mac

88%

100%

100%

10

Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT) 

• Pengemaskinian Portal Selangor

• Maklumbalas di Portal Selangor

• Laporan Penilaian :

   a) Tender

   b)  Sebut Harga 

3 Hari 

3 Hari 3 Bulan

2 Minggu

100%

100%100%

100%

11

Hal-Ehwal Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

• Proses  Pengeluaran Pesanan Tempatan dan Inden 

• Penyediaan Baucar Bayaran Untuk Setiap Tuntutan Bayaran seperti bil-bil dan Elauan

• Pengeluaran waran Peruntukan kecil

3 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja


3 Hari Bekerja

100%

100%


100%

12

Pengurusan Persidangan Dewan

• Persiapan Pembukaan Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor

• Persiapan Mesyuarat Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor

45 Hari sebelum pembukaan

45 Hari sebelum persidangan

100%


100%

13 Pengurusan Pejabat Menteri Besar Fail Pindahmilik dan 'Blanket Approval' dikemukakan kepada PTG/LPHS Selepas ditandatangani oleh YAB Dato' Menteri Besar Selangor

5 Jam Dalam Hari Bekerja

100%

14 Pengurusan Sumber Manusia • Proses kelulusan Perisytiharaan Harta penjawat awam di Negeri Selangor

• Proses pengeluaran Slip Keputusan dan Sijil Modul Kursus Induksi Umum Kumpulan Sokongan bagi tujuan Pengesahan Jawatan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 mengikut kategori :

  a) Kategori I (Gred 27 hingga 41)

  b) Kategori II (Gred 11,17,hingga 26)

  c) Kategori III (Gred mahir/separuh mahir/tidak mahir)

3 Hari Bekerja


2 Bulan
1 ½ Bulan

1 Bulan

1 Bulan

99%


100%
100%

100%

100%

15

Pengendalian Aduan Awam

• Memanjangkan aduan kepada Jabatan/Agensi

• Memberi Maklumbalas aduan kepada pengadu

• Menyediakan laporan Siasatan Aduan

3 Hari Bekerja 

*7 Hari Bekerja

**7Hari Bekerja

75.26%

71.11%

100%

 

*          : Selepas menerima laporan lengkap dari Jabatan/Agensi

**         : Selepas siasatan tapak dilaksanakan


Kemaskini pada 2013-12-09 16:38:35 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page