Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Portal Rasmi
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 
selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
KERAJAAN NEGERI SELANGOR

SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PORTAL SELANGOR


SERTAI KAJIAN KEPUASAN 
PELANGGAN PEJABAT SUK SELANGOR

KLIK/SCAN
qr kajian pelanggan portal
 

KLIK/SCANqr kajian pelanggan suk

RSS Feed

FORMAT PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2012

 

FORMAT PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2012
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

BIL. PERMOHONAN YANG DITERIMA

BIL.

PERMOHONAN YANG DIPROSES MENGIKUT PIAGAM

PENCAPAIAN TAHUN 2012

1 Program Kerajaan Prihatin • Memproses Permohonan Bantuan Rumah

6 Minggu

13

13

100%

2 Pemberian Dana Industri Kecil dan Sederhana • Penerimaan borang dan Proses Siasatan

6 Bulan

Rombakan semula proses pemilihan penerima dan  perolehan barangan. Pemberian akan dilakukan pada 2013.

 

3 Permohonan Penswastaan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

 

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

 

• Pembentangan MTES

 

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

 

 

14 Hari Bekerja

 

 

1 Bulan

 

 

5 Hari Bekerja

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

4

4

 

 

 

4

 

 

 

4

 

 

4

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

100%

 

4 Permohonan Penswastaan Bukan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

 


14 Hari Bekerja

 


1 Bulan

5 Hari Bekerja

 

Tiada permohonan baru bagi Penswastaan Bukan Hartanah untuk Tahun 2012

5 Pemantauan Projek Penswastaan

• Laporan Pemantauan Projek

• Mesyuarat Pemantauan Projek Hartanah

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

12 kali laporan

 

 

12 kali mesyuarat

12 kali laporan

 

 

12 kali mesyuarat

100%

 

 

100%

Pemantauan projek penswastaan dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan sesuatu projek tersebut

 

6 Permohonan Lesen Pelelong

• Pemprosesan Borang Permohonan

• Tapisan Keselamatan Polis

• Proses temuduga

a. Pelaksanaan temuduga

• Pemberitahuan Keputusan

• Pengeluaran lesen

2 Hari

 


7 Hari

 


2 Hari

 

 

4 Hari

 

3 Hari

212

 

 

211

 

 

211

 

 

 

211

 

 

4

212

 

 

211

 

 

211

 

 

 

211

 

 

4

100%

 

 

100%

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

100%

7 Pelantikan Ahli Majlis

• Penerimaan Senarai Nama


• Penyediaan surat untuk tapisan kepada :
- Polis
- BPR
- Insolvensi

• Kemukakan senarai nama kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar

• Penyediaan Kertas Cadangan MMKN

• Menyediakan dan Mengedar Surat Lantikan (Setelah keputusan diterima)

3 Bulan sebelum tarikh tamat

1 Hari
 

1 Hari

 

 

 

2 Hari

 


2 Hari

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

100%

 

 

100%

8

Pengurusan Bajet dan Agihan (Pembangunan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembangunan dan Pemantauan Projek

• Penyediaan Bajet Pembangunan Negeri

 

 

 

 

 

 


• Permohonan Waran dan Direct Grant Selepas Keputusan

• Lawatan dan Penilaian ke atas Projek-projek Yang Dipohon

210 Hari Bekerja

 

 

 

 

 

 


14 Hari Bekerja


 

14 Hari Bekerja

9 Jabatan

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

38 Laporan

 

9 Jabatan

 

 

 

 

 

 

 

 

81

 

 

 

38 Laporan

100%

Sasaran tempoh 210 hari bekerja (7 bulan) ialah bermula daripada permohonan bajet sehingga kelulusan oleh Kerajaan Negeri.

 

100%

 

 

 

100%

 

9

Mengeluarkan Laporan Pemerhatian Audit

• Audit Kewangan 

• Audit Prestasi

• Laporan Tahunan Audit

1 Bulan

1 1/2 Bulan

Sebelum 31 Mac

4

 

4

 

1

4

 

4

 

1

100%

 

100%

 

100%

 

10

Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT)

• Pengemaskinian Portal Selangor

 

• Maklumbalas di Portal Selangor

 

• Laporan Penilaian 

a) Tender

b) Sebut Harga

3 Hari 

 


3 Hari 

 


  
3 Bulan
2 Minggu

36

 

 

60

 

 

10

36

 

 

60

 

 

10

100%

 

 

100%

 

 

100%

11

Hal-Ehwal Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

• Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan dan Inden 

• Penyediaan Baucar Bayaran Untuk Setiap Tuntutan Bayaran seperti bil-bil dan Elauan

 

• Pengeluaran waran Peruntukan kecil

3 Hari Bekerja

 


6 Hari Bekerja

 

 

 

 

3 Hari Bekerja

3470

 

 

 

12533

 

 

 

 

 

227

3470

 

 

 

12533

 

 

 

 

 

227

100%

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

100%

12

Pengurusan Persidangan Dewan

• Persiapan Pembukaan Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor

 

• Persiapan Mesyuarat Persidangan Dewan Undangan Negeri Selangor

45 Hari sebelum pembukaan

 

 

45 Hari sebelum persidangan

Persidangan pertama:

45 hari

 

 

Persidangan kedua:

45 hari

 

 

Persidangan ketiga:

 

45 hari

Persidangan pertama:

45 hari

(100%)

 

Persidangan kedua:

41 hari

(91%)

 

Persidangan ketiga:

 

45 hari

(100%)

97%

 

Untuk makluman pelaksanaan persiapan akan dilakukan 45 hari sebelum persidangan. untuk itu peratusan 100% diberi 

13 Pengurusan Pejabat Menteri Besar Fail Pindahmilik dan 'Blanket Approval' dikemukakan kepada PTG/LPHS Selepas ditandatangani oleh YAB Dato' Menteri Besar Selangor

3 Jam Dalam Hari Bekerja

4500 Fail

8000 Fail

 

 

178%

Dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan.

 

 

Fail dikemukakan oleh pihak Pejabat Tanah dan Galian Selangor dan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor.

 

 

Masa proses tidak dapat dipendekkan kerana fail-fail hanya ditandatangani seminggu sekali (Sabtu dan Ahad) dan bukannya semasa hari bekerja.

 

14 Pengurusan Sumber Manusia • Proses kelulusan Perisytiharaan Harta penjawat awam di Negeri Selangor

• Proses pengeluaran Slip Keputusan dan Sijil Modul Kursus Induksi Umum Kumpulan Sokongan bagi tujuan Pengesahan Jawatan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 mengikut kategori :

a) Kategori I (Gred 27 hingga 41)

b) Kategori II (Gred 11,17,hingga 26)

c) Kategori III (Gred mahir/separuh mahir/tidak mahir)

3 Hari Bekerja 

 

 

 

 

 

 


 

 


3 Bulan3 Bulan3 Bulan

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

76.66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

15

Pengendalian Aduan Awam

• Memanjangkan aduan kepada Jabatan/Agensi

• Memberi Maklumbalas aduan kepada pengadu

• Menyediakan laporan Siasatan Aduan

3 Hari Bekerja 

*7 Hari Bekerja

**7Hari Bekerja

1646

 

 

1458

 

 

11

1646

 

 

1458

 

 

11

100%

 

 

100%

 

 

100%


Purata :  99.25%

Selepas menerima laporan lengkap dari Jabatan/Agensi

Selepas siasatan tapak dilaksanakan

Kemaskini pada 2013-12-13 11:23:05 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page