Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
logo-jatalogo-suk

Portal Rasmi

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahasa | English

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2013

PRESTASI PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN 2013
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

BIL. PERMOHONAN YANG DITERIMA

BIL.

PERMOHONAN YANG DIPROSES MENGIKUT PIAGAM

PENCAPAIAN TAHUN 20121
Program Kerajaan Prihatin • Memproses Permohonan Bantuan Rumah

1 bulan

578

578

100%
Bina baru - 92
Baikpulih - 74
Tolak - 412

2 Pemberian Dana Industri Kecil dan Sederhana
• Penerimaan borang dan Proses Siasatan


6 Bulan


296

296

100%
101 penerima
195 disenarai pendek

3 Permohonan Penswastaan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja 

14 Hari Bekerja 

1 Bulan 

5 Hari Bekerja

5


-


-

 

 -

5


-

 

-

100%

(100% permohonan penswastaan hartanah diproses. walau bagaimanapun, tiada kelulusan diberikan berikutan dasar Kerajaan Negeri untuk tidak menggalakkan aktiviti penswastaan tanah Kerajaan Negeri)

4 Permohonan Penswastaan Bukan Hartanah

• Mengadakan perbincangan dengan syarikat

• Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Penswastaan

• Pembentangan MTES

• Mengedarkan Keputusan MMKN

5 Hari Bekerja

14 Hari Bekerja


1 Bulan 

5 Hari Bekerja

Tiada permohonan baru projek penswastaan diterima berikutan dasar Kerajaan Negeri untuk tidak menggalakkan aktiviti penswastaan tanah Kerajaan Negeri

-

-

5 Pemantauan Projek Penswastaan

• Laporan Pemantauan Projek


• Mesyuarat Pemantauan Projek Hartanah

7 Hari Bekerja

7 Hari Bekerja

15 buah projek


15 buah projek 

 15


15

100%


100% 

6 Permohonan Lesen Pelelong

• Pemprosesan selepas menerima maklum balas tapisan keselamatan

• Proses temuduga

a. Penyediaan surat pelaksanaan temuduga

• Surat pemberitahuan keputusan temuduga

• Pengeluaran lesen

3 Hari

 

 2 Hari


2 Hari


2 Hari

207

 

 246246


351 

207
246


246


351

100%
100%


100%


100%

7 Pelantikan Ahli Majlis

• Penerimaan Senarai Nama
• Penyediaan surat untuk tapisan kepada :
- Polis
- BPR
- Insolvensi

• Kemukakan senarai nama kepada Y.A.B Dato’ Menteri Besar

• Penyediaan Kertas Cadangan MMKN

• Menyediakan dan Mengedar Surat Lantikan (Setelah keputusan diterima)

3 Bulan sebelum tarikh tamat

1 Hari

1 Hari

 


2 Hari2 Hari

44

 34

 
44

 


34

 

34

34

 34
 

44 

34

 

34

77% 

100%

100%
100%


 

100% 

8

Pengurusan Bajet dan Agihan (Pembangunan)

Pembangunan dan Pemantauan Projek

• Penyediaan Bajet Pembangunan Negeri

 

• Permohonan Waran dan Direct Grant Selepas Keputusan


• Lawatan dan Penilaian ke atas Projek-projek Yang Dipohon

60 Hari Bekerja

 

 

14 Hari Bekerja


14 Hari Bekerja

20 Jabatan

 

  

Waran : 100
Direct Grant : 60


20 

20 Jabatan

 

 
 

100
60 


 20

100%

 


 

100%
100%

9

Mengeluarkan Laporan Pemerhatian Audit

• Audit Kewangan 

• Audit Prestasi

• Laporan Tahunan Audit

1 Bulan

1 1/2 Bulan
Sebelum 31 Mac

11 PTJ 

16 PTJ

1

9 PTJ

15 PTJ

1

82%

94%

100%

10

Pengurusan Teknologi Maklumat (ICT)

• Pengemaskinian Portal Selangor

• Maklumbalas di Portal Selangor

• Laporan Penilaian 
a) Tender 
b) Sebut Harga

3 Hari 3 Hari 
3 Bulan
2 Minggu

45364
4
21

44344
4
21

97%
 


94% 
100%
100% 

 

11

Hal-Ehwal Kewangan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

• Proses Pengeluaran Pesanan Tempatan dan Inden 

• Penyediaan Baucar Bayaran Untuk Setiap Tuntutan Bayaran seperti bil-bil dan Elauan

• Pengeluaran waran Peruntukan kecil

3 Hari Bekerja


3 Hari Bekerja


3 Hari Bekerja

1,368 baucer

 

3,624 baucer

 


68 waran

 

1,335 baucer 


 

2,856 baucer

 


68 waran

100%

 

 81%

 


100%

 

12

Pengurusan Persidangan Dewan Negeri Selangor

• Menguruskan Raptai Penuh bagi Mesyuarat Persidangan Pembukaan Penggal Pertama Dewan Negeri Selangor Ketiga Belas

1 kali/tahun

 

 

1

 

1

 

100%

13 Pengurusan Pejabat Menteri Besar Fail Pindahmilik dan 'Blanket Approval' dikemukakan kepada PTG/LPHS Selepas ditandatangani oleh YAB Dato' Menteri Besar Selangor

1 Hari Bekerja

5043

5043

100%

 

 

14 Pengurusan Sumber Manusia • Proses kelulusan Perisytiharaan Harta penjawat awam di Negeri Selangor

• Proses pengeluaran Slip Keputusan dan Sijil Modul Kursus Induksi Umum Kumpulan Sokongan bagi tujuan Pengesahan Jawatan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1992 mengikut kategori :

a) Kategori I (Gred 27 hingga 41)

b) Kategori II (Gred 11,17,hingga 26)

c) Kategori III (Gred mahir/separuh mahir/tidak mahir)

3 Hari Bekerja 

 

 

 


3 Bulan


3 Bulan


3 Bulan

21 permohonan          21 permohonan        100%

 

 

 

 

 

 

Bil Kursus Tarikh Kursus Tarikh Edar Slip Keputusan Tempoh
1 Program Transformasi iMindaKumpulan I 03/06/2013 - 07/06/2013 06/08/2013 59 hari
2 Program Transformasi iMindaKumpulan II 01/04/2013 - 04/04/2013 15/5/2013 45 hari
3 Program Transformasi iMindaKumpulan III 13/05/2013 - 17/05/2013 15/07/2013 58 hari
4 Program Transformasi Minda Kumpulan II 21/10/2013 - 25/10/2013 24/12/2013 59 hari

 

 

15

Pengendalian Aduan Awam

• Memanjangkan aduan kepada Jabatan/Agensi

• Memberi Maklumbalas aduan kepada pengadu

• Menyediakan laporan Siasatan Aduan

3 Hari Bekerja 

*7 Hari Bekerja

**7Hari Bekerja

3068


2831


3

3068


2831


3

 

100%


100%


100%


* : Selepas menerima laporan lengkap dari Jabatan/Agensi

** : Selepas siasatan tapak dilaksanakan

Sumber : Bahagian Korporat, Pejabat SUK Selangor.

Tarikh Kemaskini : 12 Februari 2014


Kemaskini pada 2014-02-12 10:19:43 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page