Reset Setting Change contrast to brightChange contrast to originalChange contrast to darkChange to thin layoutChange to default layoutChange to wide layoutChange font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
T
T
Portal Rasmi
KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 

Surat Hebahan 2008 - 2010

 

Surat Hebahan SUK

 

Bil.

Perkara

Fail

1.

Kawalan Dan Pengawasan Disiplin Pegawai Awam

Download

2.

Surat Hebahan SUK Bil. 51 Tahun 2007 - Kebersihan Pejabat

Download

3.

Pengumuman Pembatalan Kontraktor Kerja

Download

4.

Surat Hebahan SUK Bil. 6 Tahun 2008 - 'Motto' Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Download

5.

Surat Hebahan SUK Bil. 7 Tahun 2008 - Gambar Rasmi Timbalan Perdana Menteri Malaysia Dan Isteri Download

6.

Surat Hebahan SUK Bil. 8 Tahun 2008 - Tahap Kerahsiaan Dokumen Terperingkat

Download

7.

Surat Hebahan SUK Bil. 9 Tahun 2008 - Penahanan Daripada Menyertai Tender Kerajaan

Download

8.

Surat Hebahan SUK Bil. 10 Tahun 2008 - Pembatalan Sijil Pendaftaran, Pusat Khidmat Kontraktor

Download

9.

Surat Hebahan SUK Bil. 11 Tahun 2008 - Penarikan Balik Pembatalan Pendaftaran Kontraktor Kerja

Download

10.

Surat Hebahan SUK Bil. 12 Tahun 2008 - Makluman Pertukaran Nama Perpustakaan Dewan Undangan Negeri Selangor Kepada Perpustakaan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Download

11.

Surat Hebahan SUK Bil. 13 Tahun 2008 - Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 2008 : Penggunaan Sistem Penerbangan Bagi Perjalanan Rasmi Ke Luar Negara Anggota Perkhidmatan Awam

Download

12. Surat Hebahan SUK Bil. 14 Tahun 2008 - Peperiksaan Perkhidmatan Pembantu Akauntan Gred W17 Bilangan 1 Tahun 2008 : Bahagian II - Hal Ehwal Perakaunan Dan Kewangan Untuk Tujuan Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Download

13. Surat Hebahan SUK Bil. 15 Tahun 2008 - Pertukaran Nama-Nama Seksyen / Bahagian / Unit Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Download

14. Surat Hebahan SUK Bil. 16 Tahun 2008 - Kontrak Bagi Membuat, Membekal Dan Menghantar Sampul Surat Kepada Semua Agensi Kerajaan Di Semenanjung Malaysia

Download

15. Surat Hebahan SUK Bil. 17 Tahun 2008 - Kontrak Bagi Bekalan Dan Penghantaran Sos Cili, Sos Tomato, Kicap Pekat/Cair, Serbuk Kopi Campuran, Jem Dan Serbuk Rempah Kari/Kurma Kepada Semua
Kementerian, Jabatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun Dan Pihak Berkuasa Tempatan Diseluruh Semenanjung Malaysia

Download

16. Surat Hebahan SUK Bil. 18 Tahun 2008 - Kontrak Bagi Bekalan Dan Penghantaran Serbuk Kopi Segera (500gm) Bungkusan Aluminium Kepada Semua Kementerian, Jabatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun
Dan Pihak Berkuasa Tempatan Diseluruh Semenanjung Malaysia

Download

17. Surat Hebahan SUK Bil. 19 Tahun 2008 - Perolehan Bagi Bekalan Dan Pengiriman Sistem Perawatan Najis

Download

18. Surat Hebahan SUK Bil. 20 Tahun 2008 - Pembatalan Sijil Pendaftaran Dan Sijil Taraf Bumiputera

Download

19. Surat Hebahan SUK Bil. 21 Tahun 2008 - Pendaftaran Keahlian Perpustakaan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Download

20. Surat Hebahan SUK Bil. 22 Tahun 2008 - Kontrak Bagi Merekabentuk, Membuat, Menghantar, Memasang Dan Menyusun Perabot Logam Kepada Semua Agensi Kerajaan Di Semenanjung Malaysia

Download

21.

Surat Hebahan SUK Bil. 23 Tahun 2008 - Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 1, 2, Dan 3 2008

Download

22.

Surat Hebahan SUK Bil. 24 Tahun 2008 - Pemberitahuan Pembukaan Pejabat Biro Pengaduan Awam (BPA) Negeri Selangor, Jabatan Perdana Menteri

Download

23.

Surat Hebahan SUK Bil. 25 Tahun 2008 - Program "Hari Bertemu Pelanggan" Kementerian Pelancongan Bagi Bulan April 2008

Download

24. Surat Hebahan SUK Bil. 26 Tahun 2008 - Garis Panduan Penilaian Tender

Download

25.

Surat Hebahan SUK Bil. 27 Tahun 2008 - Perolehan Perisian Microsoft Oleh Agensi Kerajaan Kecuali Institusi Pendidikan

Download

26.

Pemberitahuan Penetapan Hari Mesyuarat MTES

Download

27. Perancangan Perolehan Sebagai Langkah Mengatasi Amalan Berbelanja Di Penghujung Tahun Dan Permohonan Pengecualian Proses Tender

Download

28. Pembatalan Sijil Pendaftaran, Pusat Khidmat Kontraktor

Download

29. Arahan Menghentikan Langganan Dan Pengiklanan Di Dalam Akhbar Di Bawah Kumpulan Utusan

Download

30. Surat Hebahan SUK Bil. 44 Tahun 2008 - Penggunaan Sistem Pengurusan Rumah Kerajaan Negeri Selangor (e-Quarters) Download
31. Surat Pekeliling SUK Bil. 1 Tahun 2007 - Pindaan Format Borang Laporan Pemantauan Pelaksanaan Dasar Dua Minggu

Download

32. Surat Pekeliling SUK Bil. 1 Tahun 2008 - Pelaksanaan Sistem Kad Prestasi (SKP) Kerajaan Negeri Selangor

Download

33. Surat Pekeliling SUK Bil. 2 Tahun 2008 - Garis Panduan Pelaksanaan Tahun Produktiviti Selangor 2008

Download

34. Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 4 Tahun 2008 - Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Berhemah

Download

35. Pekeliling Perbendaharaan Bil. 10 Tahun 2008 - Penubuhan, Peranan Dan Tanggungjawab Pengurusan Kewangan Dan Akaun Di Agensi Kerajaan Persekutuan

Download

36. Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Terus Diterimapakai Oleh Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Download

37. Surat Arahan Pelaksanaan Urusan Permohonan Faedah Terbitan Kerana Kematian Anggota Dalam Perkhidmatan

Download

38. Pengedaran Surat Pekeliling Perkhidmatan Yang Diterimapakai Oleh Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor - Surat Pekeliling Perkhidmtan Bilangan 17 Tahun 2008 - Pemberian Wang Tunai Sebagai Gantian Bagi Cuti Rehat
Yang Tidak Dapat Dihabiskan Oleh Pegawai Lantikan Secara Kontrak (Contract Of Service)

Download

39. Surat Hebahan SUK Bil. 1 Tahun 2009 - Pembatalan Penggunaan Motto "Produktiviti Tinggi Amalan Kita" Bagi Semua Surat Dan Memo Rasmi Kerajaan Negeri Selangor Download
40. Surat Hebahan SUK Bil. 2 Tahun 2009 - Susunan Keutamaan Bendera Malaysia, Negeri-Negeri Dan Wilayah Persekutuan Download
41. Surat Hebahan SUK Bil. 3 Tahun 2009 - Senarai Terkini Perwakilan Malaysia Di Luar Negeri Yang Ditarafkan Sebagai Penempatan Hardship Download
42. Surat Hebahan SUK Bil. 4 Tahun 2009 - Kontrak Perkhidmatan Poslaju Kepada Semua Kementerian Jabatan Kerajaan Dan Badan-Badan Berkanun/Pihak Berkuasa Tempatan Di Malaysia Bagi Tahun 2008-2011 Download
43. Surat Hebahan SUK Bil. 5 Tahun 2009 - Bayaran Elaun Dan Kemudahan Kepada Ahli Sektor Swasta Yang Menghadiri Mesyuarat Jawatan Kuasa Yang Ditubuhkan Oleh Kementerian/Jabatan Download
44. Surat Hebahan SUK Bil. 6 Tahun 2009 - Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Download

45.

Surat Hebahan SUK Bil. 11 Tahun 2009 - Semakan Beban Kerja Perunding Yang Dilantik Untuk Projek Kerajaan Secara Atas Talian (On-Line) Download
46. Surat Hebahan SUK Bil. 33 Tahun 2009 - Surat Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bilangan 6 Tahun 2009 - Sistem Panel Bagi Perolehan Mereka Bentuk, Membuat, Menghantar,
Memasang Dan Menyusun Perabot Logam Di Semenanjung Malaysia
Download
47. Surat Hebahan SUK Bil. 34 Tahun 2009 - Surat Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 2009 - Sistem Panel Bagi Perolehan Bekalan Dan Pengiriman Tilam
Dan Bantal Jenis 'High Resilient Foam' Di Semenanjung Malaysia
Download
48. Surat Hebahan SUK Bil. 35 Tahun 2009 - Surat Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2009 - Pembekalan Alat Proprietary Elektronik Dan Alat Ganti Yang Berkaitan Bagi Tahun 2009 Download
49. Surat Hebahan SUK Bil. 36 Tahun 2009 - Kaedah Bayaran Bagi Yuran Perunding Arkitek Dan Ukur Bahan Daripada Input Masa Kepada Skala Yuran Piawai Bagi Projek-Projek Fizikal Kerajaan Download
50. Surat Hebahan SUK Bil. 37 Tahun 2009 - Mengeluarkan Item Daripada Kontrak Pusat Kementerian Kewangan - Bekalan Dan Pengiriman Alat Ganti Tulen Bas Untuk Semua Jenis Bas Download
51. Surat Hebahan SUK Bil. 38 Tahun 2009 - Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2009 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan Download
52. Surat Hebahan SUK Bil. 39 Tahun 2009 - Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2009 - Penambahbaikan Proses Aduan Awam Download
54. Surat Hebahan SUK Bil. 43 Tahun 2009 - Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 dan 9 Tahun 2009
- Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 8 Tahun 2009:Peraturan Pelantikan Kontraktor Penyiap Bagi Projek Sakit yang berkuat kuasa serta-merta mulai tarikh ianya ditandatangani (1 September 2009)
- Surat Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 9 Tahun 2009:Had Nilai, Kuasa dan Tanggungjawab Lembaga Perolehan
Download

SPP0809

SPP0909
55. Surat Hebahan SUK Bil. 44 Tahun 2009 - Surat Peringatan Untuk Mempamerkan Keputusan Muktamad Tender/Sebut Harga Di Dalam Laman Web/Papan Kenyataan Agensi Download
56. Surat Hebahan SUK Bil. 1 Tahun 2010 - Senarai Tarikh-tarikh Sambutan Ulangtahun Hari Keputeraan Duli-Duli Yang Maha Mulia/Hari Kelahiran Tuan Yang Terutama Dalam Tahun 2010 Download
57. Surat Hebahan SUK Bil. 2 Tahun 2010 - Surat Arahan Perbendaharaan (SAP) Penggunaan Sijil Virtual Dalam Urusan Perolehan Kerajaan Bagi Bekalan Dan Perkhidmatan Download
58. Surat Hebahan SUK Bil. 3 Tahun 2010 - Pembekalan Beg Kepada Semua Agensi Kerajaan Di Seluruh Semenanjung Malaysia Download
59. Surat Hebahan SUK Bil. 4 Tahun 2010 - Memohon Kerjasama Jabatan, Agensi Serta Badan Berkanun Di Peringkat Negeri Dalam Urusan Pendaftaran Pemilih (Pengundi) Download
60. Surat Hebahan SUK Bil. 5 Tahun 2010 - Susunan Keutamaan Bendera Malaysia, Negeri Dan Wilayah Persekutuan Download
61. Surat Hebahan SUK Bil. 6 Tahun 2010 - Penerimaan MYKID Sebagai Dokumen Pengenalan Diri Yang Sah Bagi Kanak-Kanak Di Bawah Umur 12 Tahun Di Agensi Kerajaan Download
62. Surat Hebahan SUK Bil. 7 Tahun 2010 - Kempen Earth Hour 2010 Download
63. Surat Hebahan SUK Bil. 13 Tahun 2010 - Perolehan Bekalan Dan Penghantaran Buku Cetakan Dan Terbitan Luar Negara Download
64. Surat Hebahan SUK Bil. 14 Tahun 2010 – Makluman Mengenai Pemasangan LCD 42” Di Seluruh Premis Bangunan Jabatan Persekutuan, Agensi Kerajaan & Kerajaan Negeri Secara
Percuma Oleh Bridge-IT Systems Sdn. Bhd. Dan Keputusan Mesyuarat EXCO Bil. 6/2009
Download
65. Surat Hebahan SUK Bil. 15 Tahun 2010 – PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 2 TAHUN 2010 - Kontrak Pusat Bagi Membuat, Membekal
Dan Menghantar Sampul Surat Kepada Semua Agensi Kerajaan Di Semenanjung Malaysia
Download
66.

Surat Hebahan SUK Bil. 16 Tahun 2010 – Program 1 Malaysia di Negeri Selangor

Download
67. Surat Hebahan SUK Bil. 17 Tahun 2010 - Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 2010 Download
68. Surat Hebahan SUK Bil. 18 Tahun 2010 - Had Siling Caj Perkhidmatan Bank Ke Atas Kerajaan, Agensi Kerajaan dan Pelanggan Kerajaan Download
69. Surat Hebahan SUK Bil. 19 Tahun 2010 - Denda Kesalahan Meletak Kenderaan di Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Download
70. Surat Hebahan SUK Bil. 20 Tahun 2010 – Merekod/Mengemaskini Maklumat Pelantikan Dan Kelulusan Kos Perunding Bagi Perolehan-Perolehan Kerajaan Di Dalam Sistem E-Perunding Download
71. Surat Hebahan SUK Bil. 21 Tahun 2010 – Larangan Pegawai Awam Membuat Pernyataan Awam Download
72. Surat Hebahan SUK Bil. 22 Tahun 2010 – Penjenamaan Semula Nama Pusat Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (PTMK) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Download
73. Surat Hebahan SUK Bil. 23 Tahun 2010 – Pindaan Ketetapan Bayaran Cukai Perkhidmatan Di Para 5.2 Dalam Manual Perolehan Perkhidmatan Perunding Edisi 2006 Download
74. Surat Hebahan SUK Bil. 24 Tahun 2010 – Surat Arahan Perbendaharaan (SAP) Permohonan Kata Laluan (Password) Bagi Capaian Maklumat Syarikat/Firma Perunding Download
75. Surat Hebahan SUK Bil. 29 Tahun 2010 Download
76. Surat Hebahan SUK Bil. 30 Tahun 2010 Download
77. Surat Hebahan SUK Bil. 31 Tahun 2010 Download
78. Surat Hebahan SUK Bil. 32 Tahun 2010 Download
79. Surat Hebahan SUK Bil. 33 Tahun 2010 Download
80. Surat Hebahan SUK Bil. 34 Tahun 2010 Download
81. Surat Hebahan SUK Bil. 35 dan 36 Tahun 2010 Download
82. Surat Hebahan SUK Bil. 37 Tahun 2010 Download

Kemaskini pada 2019-06-04 14:38:00 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page