Tetapan Semula Menukar kontras kepada cerahMenukar kontras kepada asalMenukar kontras kepada gelapKecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
  T
  T
logo-jatalogo-suk

Portal Rasmi

KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Bahasa | English

Portfolio Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor

 

1. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN TANAH & SUMBER ALAM, KEWANGAN & EKONOMI, PEMODENAN PENTADBIRAN & DIGITALISASI KERAJAAN, KOMUNIKASI STRATEGIK, PENDIDIKAN & PEMBANGUNAN MODAL INSAN

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

 

YAB DATO' SERI AMIRUDIN BIN SHARI

 

KEWANGAN

Keurusetiaan : Perbendaharaan Negeri Selangor

 

EKONOMI

Keurusetiaan : Majlis Tindakan Ekonomi Negeri Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Menteri Besar Pemerbadanan (MBI)

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Perangkaan Negeri Selangor

PEMBANGUNAN TANAH, SUMBER ALAM

Keurusetiaan : Pejabat Tanah Dan Galian Negeri Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan Negeri Selangor
 2. Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Selangor

KOMUNIKASI STRATEGIK

Keurusetiaan : Pejabat Menteri Besar Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Media Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Penerangan Negeri Selangor

PENDIDIKAN

Keurusetiaan : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor
 2. Jabatan Pembangunan Kemahiran Negeri Selangor

PEMBUDAYAAN INOVASI, SMART SELANGOR

Keurusetiaan : Bahagian Pengurusan Maklumat, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Menteri Besar Pemerbadanan (MBI)
 2. Smart Selangor Delivery Unit (SSDU)

 

PENGURUSAN BENCANA

Keurusetiaan : Bahagian Pengurusan Bencana, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Majlis Keselamatan Negara Negeri Selangor

2. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELABURAN, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, INDUSTRI KECIL & SEDERHANA, PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KHAS AGAMA (LIMAS)

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

 

EXCO

PELABURAN, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, INDUSTRI KECIL & SEDERHANA (IKS)

Keurusetiaan : Seksyen Makro & Penswastaan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Invest Selangor Berhad

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (MITI)
 2. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
 3. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional Negeri Selangor

3. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PERUMAHAN, KESEJAHTERAAN BANDAR DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

 

EXCO

 

PERUMAHAN

Keurusetiaan : Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

KESEJAHTERAAN BANDAR

Keurusetiaan : Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Lembaga Perumahan Dan Hartanah Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Selangor

 

PEMBANGUNAN USAHAWAN

Keurusetiaan : Seksyen Sektoral, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah​
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan
 3. Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
 4. HIJRAH Selangor
 5. Koperasi HIJRAH Selangor (KOHIJRAH)

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC)
 2. Majlis Amanah Raya (MARA)
 3. Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)

 

4. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELABURAN & PERDAGANGAN, PEMBANGUNAN IKS & WILAYAH EKONOMI BAHARU, MOBILITI SELANGOR

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

 

EXCO

 

PEMBANGUNAN SOSIO-EKONOMI DAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

Keurusetiaan : Seksyen Sektoral, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor

PEMBERDAYAAN PEKERJA

Keurusetiaan : Seksyen Sektoral, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah​
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Tenaga Kerja Negeri Selangor
 2. Jabatan Keselamatan & Kesihatan Persekitaran Pekerjaan Negeri Selangor
 3. Jabatan Perhubungan Perusahaan Negeri Selangor

 

KERAJAAN PRIHATIN

Keurusetiaan : Seksyen Sektoral, Pejabat SUK Selangor

 

 

PEMBERDAYAAN PEKERJA

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah​
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional Negeri Selangor

5. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP INFRASTRUKTUR, PEMODENAN PERTANIAN & PERLADANGAN KETERJAMINAN MAKANAN & INDUSTRI

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

EXCO

 

INFRASTRUKTUR & KEMUDAHAN AWAM

Keurusetiaan : Seksyen Makro & Penswastaan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah​
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan
 3. Lembaga Urus Air Selangor (LUAS)​
 4. Pengurusan Air Selangor
 5. Koridor Utiliti Selangor Sdn Bhd (KUSEL)
 6. Yakin Telesel Sdn Bhd (YTSB)

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor
 2. Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Selangor
 3. Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Selangor
 4. Suruhanjaya Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (SKMM)

PERTANIAN & PERLADANGAN DAN INDUSTRI ASAS TANI

Keurusetiaan : Seksyen Makro & Penswastaan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor (PKPS)

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Pertanian Negeri Selangor
 2. Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor
 3. Jabatan Perikanan Negeri Selangor
 4. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
 5. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
 6. Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
 7. Kawasan Pembangunan Pertanian Bersepadu (IADA) Barat Laut
 8. Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 9. Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)
 10. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
 11. Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA)
 12. Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)  

6. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KERAJAAN TEMPATAN, PENGANGKUTAN AWAM, PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU

-LAMAN SEDANG DIKEMAS KINI-

 

EXCO

 

KERAJAAN TEMPATAN

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
 2. Jabatan Perancang Bandar Dan Desa Negeri Selangor
 3. Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
 4. Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal Dan Pembersihan Awam (SWCORP)

PENGANGKUTAN AWAM

Keurusetiaan : Seksyen Makro & Penswastaan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
 2. Kementerian Pengangkutan Malaysia
 3. Agensi Pengangkutan Awam Darat (APAD)

PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah​

7. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP KESIHATAN AWAM, PERPADUAN, PEMBANGUNAN WANITA & KELUARGA

-LAMAN SEDANG DIKEMAS KINI-

EXCO

 

KESIHATAN AWAM

Keurusetiaan : Seksyen Sektoral, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 12 Pihak Berkuasa Tempatan
 2. SELCARE

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor

PERPADUAN

Keurusetiaan : Seksyen Sektoral, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Daerah Dan Tanah
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional Negeri Selangor

PEMBANGUNAN WANITA & KELUARGA

Keurusetiaan : Seksyen Sektoral, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Daerah Dan Tanah
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan
 3. Wanita Berdaya Selangor Sdn. Bhd. (WBS)
 4. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor
 5. Yayasan Warisan Anak Selangor (YAWAS)

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor (JKM)
 2. Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Selangor (PPW)
 3. Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negeri Selangor (LPPKN)

8. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PELANCONGAN, ALAM SEKITAR & PERUBAHAN IKLIM, TEKNOLOGI HIJAU, HAL EHWAL ORANG ASLI DAN PENGERUSI BERSAMA JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

EXCO

 

PELANCONGAN

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan
 3. Tourism Selangor Sdn. Bhd. (TSSB)

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya Malaysia (MOTAC) Selangor
 2. Tourism Malaysia

ALAM SEKITAR & PERUBAHAN IKLIM

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Jabatan Perhutanan Negeri Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Kementerian Alam Sekitar Dan Air (KASA)
 2. Jabatan Perhilitan Negeri Selangor
 3. Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)

TEKNOLOGI HIJAU

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Daerah Dan Tanah
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Malaysia Green Technology Corporation (MGTC)
 2. Sustainable Energy Development Authority Malaysia (SEDA)

 

HAL EHWAL ORANG ASLI

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Daerah Dan Tanah

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)
 2. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Bandar Negeri Selangor (KPLB)

 

JAWATANKUASA KHAS AGAMA BUDDHA, KRISTIAN, HINDU, SIKH DAN TAO NEGERI SELANGOR (LIMAS)

Keurusetiaan : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Daerah Dan Tanah
 2. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Perpaduan & Integrasi Nasional Negeri Selangor 

9. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN GENERASI MUDA, SUKAN, PEMBANGUNAN MODAL INSAN

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

EXCO

 

PEMBANGUNAN GENERASI MUDA DAN SUKAN

Keurusetiaan : Seksyen Agihan & Pembangunan, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Majlis Sukan Negeri Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Belia & Sukan Negeri Selangor

PEMBANGUNAN MODAL INSAN

Keurusetiaan : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Tenaga Kerja Negeri Selangor

 

10. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP PEMBANGUNAN LUAR BANDAR KAMPUNG TRADISI, ADAT ISTIADAT MELAYU, KEBUDAYAAN DAN WARISAN

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

EXCO

 

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR KAMPUNG TRADISI

Keurusetiaan : Seksyen Sektoral, Pejabat SUK Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 9 Pejabat Tanah Dan Daerah

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Kementerian Pembangunan Luar Bandar Negeri Selangor (KPLB)

 

PEMBANGUNAN LUAR BANDAR KAMPUNG TRADISI

Keurusetiaan : Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor (PADAT)

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Warisan Negeri Selangor
 2. Kementerian Pelancongan, Seni Dan Budaya Malaysia (MOTAC) Selangor
 3. Jabatan Kebudayaan & Kesenian Negeri Selangor

11. PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP HAL EHWAL AGAMA ISLAM, HAL EHWAL PENGGUNA DAN INDUSTRI HALAL

-LAMAN SEDANG DIKEMASKINI-

EXCO

 

HAL EHWAL AGAMA ISLAM

Keurusetiaan : Jabatan Agama Islam Selangor

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Jabatan Mufti Negeri Selangor
 2. Majlis Agama Islam Selangor
 3. Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Selangor
 4. Lembaga Zakat Selangor
 5. Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor (JPPS)

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 2. Jabatan Wakaf, Zakat Dan Haji Malaysia (JAWHAR)
 3. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) 

 

HAL EHWAL PENGGUNA

Keurusetiaan : Sekyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor​

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. 12 Pihak Berkuasa Tempatan

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) Negeri Selangor

 

INDUSTRI HALAL

Keurusetiaan : Sekyen Pihak Berkuasa Tempatan, Pejabat SUK Selangor​

Jabatan / Agensi Negeri :

 1. Jabatan Agama Islam Selangor

Jabatan / Agensi Persekutuan :

 1. Halal Industry Development Corporation (HDC)
 


 


Kemaskini pada 2023-10-04 17:02:25 daripada Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page