Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T

alt   alt   alt alt   alt

 

Unit Pendaftaran Geran

VISI

Mewujudkan Pentadbiran Tanah Negeri Yang Terunggul, Cekap dan Efisyen Selaras Dengan Selangor Negeri Maju.
MISI

 Mentadbir Dengan Cekap Dan Melaksanakan Sistem Undang - Undang Berdasarkan Kanun Tanah Negara Untuk Pembangunan dan Menjadikan Pentadbiran Tanah Selangor Sebagai Pentadbiran Tanah Yang Berkualiti.
OBJEKTIF 

Memastikan semua fungsi unit dilaksanakan mengikut Piagam Pelanggan dan hasil kerja adalah tepat, betul dan memuaskan.

FUNGSI UNIT

1.

Menguruskan pendaftaran Suratcara Urusniaga dan Bukan Urusniaga

2.

Menguruskan permohonan Kebenaran Pindahmilik dan Gadaian

3.

Menguruskan permohonan Hakmilik Hilang / Rosak

4.

Menguruskan penyediaan Hakmilik Baru / Tetap

5.

Menguruskan permohonan Kaveat

6.

Menguruskan pendaftaran Permohonan dan Kelulusan Pecah Sempadan, Pecah Bahagian,
Tukar Syarat, Penyatuan Tanah, Serah Balik Semua / Sebahagian Tanah

7.

Menguruskan pendaftaran Surat Kuasa Wakil dan Surat Amanah

8.

Menguruskan penyediaan Hakmilik Sambungan bagi Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Penyatuan Tanah
dan Pengambilan Balik Tanah

9.

Menguruskan Permohonan Carian Rasmi / Persendirian / Salinan Sah Dokumen dan Hakmilik

10.

Menguruskan Permohonan Perintah Jual

11.

Menguruskan Pembetulan di bawah Seksyen 380 Kanun Tanah Negara

12.

Menguruskan pengendosan Pengambilan Balik Tanah di bawah Akta Pengambilan Tanah

13.

Menguruskan pengendosan Notis Cukai Tertunggak (Notis 6A) dan Notis Perampasan Tanah (Notis 8A)

PIAGAM PELANGGAN
BIL.
URUSAN

TEMPOH PELAKSANAAN
1.

Memberi Nombor Perserahan

Serta Merta

2.

Urusan Pendaftaran Suratcara;

 

i. Urusniaga Pindahmilik Tanah (PMT)

ii. Urusniaga (selain PMT)

iii. Bukan Urusniaga

 

 

24 jam

7 hari

7 hari

3.

Permohonan Kebenaran Pindahmilik :

 

i. Bidang kuasa Pentadbir Tanah

ii. Bidang kuasa Kerajaan Negeri (Perakuan PTD)

iii. Permohonan Kebenaran Menggadai

 

 

14 hari

14 hari

14 hari

4.

Urusan Catatan Permohonan Tukar Syarat, Pecah Sempadan, Pengambilan Balik Tanah, Langgar Syarat dan Pindaan Cukai


14 hari


5.

Permohonan Hakmilik Sambungan

 

i. Rosak / Penuh - Tindakan R/E

 

ii. Hilang              -  Tindakan Warta dan Pelan JUPEM

iii. Penyediaan Hakmilik - Permohonan Lengkap

 

3 bulan (berdasarkan pelan yang diterima dari JUPEM)

3-6 bulan

7 hari

6.


Carian Rasmi

Carian Persendirian

Salinan Diakui Sah Dokumen / Hakmilik

Lain - lain Suratcara


3 hari

Serta Merta

3 hari

3 hari

7. Memproses Perintah Jual / Lelongan Awam Bergantung kepada siasatan
8.


Penyediaan Hakmilik bagi tujuan;

a. Tukar Syarat Serentak

b. Pecah Sempadan

c. Pecah Bahagian

d. Pecah Tanah

e. Pemberimilikan

f. Pengambilan Balik Tanah

  30 hari

Kemaskini pada 2015-12-22 12:31:51 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page