Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T

alt   alt   alt alt   alt

 

5S Pelaksanaan Amalan 5S-Carta Organisasi dan Peranan(Induk-Zon)

PENGERUSI JAWATANKUASA INDUK AMALAN 5S

image Menentukan hala tuju dan pelan tindakan keseluruhan pelaksanaan Amalan 5S.

imageMenetapkan dasar, peraturan serta garis panduan.

imageMenentukan belanjawan serta garis panduan.

imageMelantik penyelaras, jawatankuasa dan fasilitator.

imageMenetapkan sistem pengiktirafan/penghargaan

imageMengawasi dan menilai kemajuan pelaksanaan dengan bantuan jawatankuasa.

imageMemantau kemajuan pelaksanaan Amalan 5S melalui contoh amalan terbaik.

 

FASILITATOR

imageMemberikan latihan dan panduan kepada ketua dan ahli kumpulan

imageMemastikan semua kumpulan mematuhi peraturan dan panduan yang disediakan

imageMenentukan pembahagian zon

imageMenjadi perantara untuk menyampaikan maklumat terkini antara pihak pengurusan dengan kumpulan

imageMenyelaraskan dan memantau aktiviti kumpulan

 

     

SETIAUSAHA

imageMenjadualkan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana 5S

imageMenyelaraskan program Amalan 5S

imageMelaporkan kemajuan dan status pelaksanaan Amalan 5S

imageMenyimpan rekod utama dan minit berkaitan dengan pelaksanaan Amalan 5S

imageMembantu pengurusan aktiviti promosi, latihan dan audit

imageMenghebahkan maklumat terkini pelaksanaan Amalan 5S dalam organisasi

 

JAWATANKUASA AUDIT

imageMenyediakan kriteria audit dalaman 5S

imageMenentukan kekerapan aktiviti audit dalaman 5S

imageMenyediakan laporan dan analisis keputusan audit dalaman 5S

imageMenyemak kriteria audit dalaman 5S dari semasa ke semasa mengikut keperluan

 

 

 

 

     

JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN & PENAMBAHBAIKAN

imageMenyediakan PELAN TINDAKAN hasil maklumbalas audit zon/induk dan MPC

imageMenentukan kekerapan aktiviti selenggara dan penambahbaikan

imageMenyediakan perancangan, laporan dan analisis kesesuaian 5S

imageMenambahbaik persekitaran dari semasa ke semasa mengikut keperluan

 

JAWATANKUASA LATIHAN

imageMenyediakan pelan pelaksanaan aktiviti latihan bagi memupuk amalan 5S kepada semua warga kerja dalam organisasi

imageMengenalpasti jenis latihan yang diperlukan dari masa ke semasa bagi mengukuhkan aktiviti 5S

imageMenyelaras dan memastikan setiap warga kerja diberikan latihan 5S secukupnya

 

     

JAWATANKUASA PROMOSI

imageMenyediakan pelan pelaksanaan aktiviti promosi 5S

imageMengenal pasti aktiviti/kempen promosi bagi memupuk kesedaran penyertaan bagi menjayakan pelaksanaan Amalan 5S

imageMenganalisis keberkesanan aktiviti promosi yang telah dilaksanakan

imageMelaporkan status pelaksanaan aktiviti dan tahap kesedaran 5S di kalangan warga

 

 

KETUA ZON

imageMengadakan mesyuarat secara berkala dengan ahli-ahli kumpulan

imageMenggalakkan penglibatan semua ahli dalam pelaksanaan aktiviti 5S

imageMerancang aktiviti berkumpulan

imageMemberikan maklumbalas mengenai status pelaksanaan Amalan 5S kepada fasilitator

imageMembantu memberikan panduan dan tunjuk ajar

 

 


Kemaskini pada 2016-11-11 15:27:55 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page