Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T

alt   alt   alt alt   alt

 

Urusan Gadaian

DEFINISI

 

 Gadaian adalah cagaran hakmilik tanah kepada Institusi Kewangan.

  

 

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN

 

1.

Pemohon merupakan penama kepada hakmilik berkenaan.                                   

 

  

PANDUAN PENGISIAN BORANG GADAIAN (16A)

 

1.

Borang hendaklah ditulis dan ditandatangani dengan pen dakwat basah berwarna hitam atau ditaip dengan jelas dan terang.

2.

Bagi Tanah Rizab Melayu, Borang 16A mestilah diakusaksi oleh Pentadbir Tanah (bagi penggadai).

3.

Borang 16A disetem.

4.

No. P.A bank yang betul (untuk tandatangan wakil P.A bank, nyatakan nama dan no. My Kad.

5.

Jadual tanah yang lengkap (initial).

6.

Salinan My Kad penggadai.

 

 

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN GADAIAN (16A)

 

1.

Hakmilik (Geran) asal.

2.

Borang 16A yang telah diisi dengan lengkap.

3.

Sijil Setem.

4.

Notis Taksiran pindah milik daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

5.

Salinan Cukai Tanah bagi tahun semasa yang jelas dan terang menunjukkan pembayaran yang telah dibuat (gelap atau kabur tidak diterima).

6.

Salinan Cukai Pintu semasa : Januari - Jun Bil.1 dan Julai - Disember Bil.2 yang jelas dan terang ( gelap atau kabur tidak diterima).

7.

Salinan MY Kad Pemberi dan Penerima pindah milik yang jelas dan terang, bahagian depan serta belakang (gelap atau kabur tidak diterima).


Kemaskini pada 2016-06-21 16:01:07 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page