Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Portal Rasmi
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG
Klang Daerah Impian, Makmur & Berwawasan
SELANGOR MAJU BERSAMA

 

selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

KLIK/SCAN


ADUAN / MAKLUMBALAS KLIK/SCAN

ADUAN PENCEROBOHAN / PENYALAHGUNAAN TANAH KERJAAN SCAN

Pindah Milik Tanah

PERMOHONAN PINDAH MILIK  TANAH

 


  

 

DEFINISI

 

Pindah milik tanah merupakan satu (1) proses untuk menukar nama pemilik berdaftar yang melibatkan keseluruhan / sebahagian tanah kepada pemilik baru.

 

  

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN

 

1.

Warganegara berumur sekurang - kurangnya 18 tahun ke atas.

2.

Perbadanan - perbadanan yang mempunyai tanah di bawah perlembagaan untuk memegang tanah ( Badan - Badan Berkanun).

3.

Raja - Raja Pemerintah, Kerajaan , Organisasi dan lain - lain orang yang diberikuasa untuk memegang tanah di bawah Pemeliharaan Ordinan Keistimewaan Diplomatik dan Konsular 1957.

4.

Badan-badan yang diberikuasa secara sengaja untuk memegang tanah di bawah mana-mana syarikat.

 

 

PANDUAN PENGISIAN BORANG PINDAH MILIK (14A)

 

1.

Borang hendaklah ditulis dan ditandatangani dengan pen dakwat basah berwarna hitam atau ditaip dengan jelas dan terang.

2.

Bagi Permohonan Pindah Milik Tanah Rizab Melayu, Borang 14A mestilah diakusaksi oleh Pentadbir Tanah.

3.

Sekiranya Borang Pindah Milik (14A) dicapkan dengan ibu jari maka perlu dilabelkan jari kiri atau kanan.

 

 

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN PINDAH MILIK (14A) 

1.

Hakmilik (Geran) asal.

2.

Borang 14A yang telah diisi dengan lengkap.

3.

Sijil Setem.

4.

Notis Taksiran pindah milik daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).

5.

Salinan Cukai Tanah bagi tahun semasa yang jelas dan terang menunjukkan pembayaran yang telah dibuat (gelap atau kabur tidak diterima).

6.

Salinan Cukai Pintu semasa : Januari - Jun Bil.1 dan Julai - Disember Bil.2 yang jelas dan terang ( gelap atau kabur tidak diterima).

7.

Salinan MY Kad Pemberi dan Penerima pindah milik yang jelas dan terang, bahagian depan serta belakang (gelap atau kabur tidak diterima).

  


  

Muat Turun Borang Pindah Milik (14A)


Kemaskini pada 2018-11-21 22:49:21 daripada Vox Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page