Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
Portal Rasmi

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG

Klang Daerah Impian, Makmur & Berwawasan
SELANGOR MAJU BERSAMA
office-icon

 

selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

KLIK/SCANqr-code


ADUAN / MAKLUMBALAS KLIK/SCAN
qrcode-aduan

PDTK

APC 2017

Nov 02, 2018 - PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG TAHUN 2017 PEJABAT DAERAH / TANAH KLANG BIL PENERIMA     JAWATAN BAHAGIAN / UNIT 1 Encik Noor Azman Bin Estat Penolong Pegawai Daerah Unit Pelupusan Tanah 2 Puan Siti Ruhani binti Jumiran Penolong Pegawai Tadbir Unit Pendaftaran 3 Encik Abd Wahab bin Othman Penghulu Bahagian Pembangunan 4 Encik Mohd Helmi bin Yusof Penolong Jurutera Bahagian Pembangunan 5 Encik Shaheezan bin Sahid Penolong Pegawai Tanah Unit Teknikal & ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/569

Hubungi Kami

Nov 02, 2018 - Pejabat Daerah / Tanah Klang Jalan Kota 41902 Klang, Selangor Darul Ehsan   Tel : 03-33711963 Fax : 03 - 33732766 (Pentadbiran) | 03 - 33724426 (Pembangunan) | 03 - 33732762 (Tanah) Emel : klang@selangor.gov.my  Waktu Operasi : 08:00 Pagi -  05:00 Petang         https://www.facebook.com/pdtklg Waktu urusan di Kaunter : Sila rujuk di sini Talian Terus / Sambungan   Peta Lokasi ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/567

Unit Perundangan

Oct 22, 2013 -         OBJEKTIF UNIT PERUNDANGAN "MEMBERI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN YANG BERKUALITI DAN AKAN SENTIASA BERTINDAK MENGIKUT PERKEMBANGAN DAN UNDANG - UNDANG DENGAN CEKAP, ADIL DAN SAKSAMA."     AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT PERUNDANGAN     Membuat siasatan awal ke atas aduan pencerobohan tanah kerajaan dan pelanggaran undang-undang tanah. Memberikan khidmat nasihat dan menyediakan ulasan terhadap semua hal berkaitan pengurusan tanah. ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/96

Bahagian Tanah

Oct 22, 2013 - OBJEKTIF BAHAGIAN TANAH "Mewujudkan Sistem Pentadbiran Tanah Yang Efisyen, Prihatin dan Peka Dalam Pelaksanaan Serta Pencapaian Dasar-dasar Kerajaan Negeri dan Negara"   Bahagian Tanah terdiri daripada Unit Pelupusan Tanah, Unit Pembangunan Tanah, Unit Pendaftaran, Unit Teknikal & Penguatkuasaan serta Unit Hasil bagi memastikan setiap pewujudan pembaharuan dalam pentadbiran tanah dapat dicapai melalui perkhidmatan yang produktif dan berkesan disamping mendapat ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/95

Unit Teknikal & Penguatkuasaan

Oct 22, 2013 -          AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT TEKNIKAL / PENGUATKUASAAN   Membuat siasatan dan menyediakan laporan tanah serta laporan bergambar ke atas semua jenis permohonan pelupusan tanah. Menjalankan kerja-kerja penempatan/ pengukuran berdasarkan kelulusan Majlis Mesyurat Kerajaan Negeri Selangor (MMKN). Menyediakan daftar No. PT, permintaan ukur dan RT serta menyimpan pelan. Menyediakan perkhidmatan kaunter jualan pelan dan membuat catatan ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/94

Unit Hasil

Oct 22, 2013 -         AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT HASIL   Mengutip segala jenis Terimaan Wang Awam Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan deposit daripada pihak awam dengan cekap dan berakauntabiliti. Memaksimakan hasil dan meminimakan tunggakan hasil. Memastikan segala urusan Terimaan Wang Awam dilaksanakan mengikut prosedur dan Arahan Perbendaharaan. Memberi perkhidmatan yang cekap, mesra dan berkesan kepada orang ramai. Mengurus tindakan Penguatkuasaan bagi tanah ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/93

Unit Pendaftaran

Oct 22, 2013 -       AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT PENDAFTARAN   Menerima instrumen/dokumen untuk didaftarkan dalam hakmilik. Memproses permohonan kebenaran pindahmilik/pajakan/ Gadaian bagi hakmilik yang mempunyai sekatan kepentingan. Mengeluarkan carian rasmi/ salinan sah hakmilik/ instrumen dan mengendalikan carian persendirian. Penyediaan hakmilik baru/ sambungan/ pendua dan hakmilik tetap. Proses awal permohonan Pembahagian Harta Pesaka Kecil dan membuat endorsan pendaftaran ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/92

Unit Pembangunan Tanah

Oct 22, 2013 -           AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT PEMBANGUNAN TANAH   Permohonan tukar syarat dan pecah sempadan serentak di bawah Seksyen 124A Kanun Tanah Negara. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di bawah seksyen 204D Kanun Tanah Negara. Permohonan tukar syarat tanah - Permohonan pengenaan, ubah kegunaan dan pinda syarat nyata tanah di bawah Seksyen 124(1)(a) dan (c) Kanun Tanah Negara. Permohonan pecah sempadan tanah dan pecah bahagian ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/91

Unit Pelupusan Tanah

Oct 22, 2013 -          AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT PELUPUSAN TANAH   Memproses permohonan Lesen Menduduki Sementara melalui Borang 4A di bawah Seksyen 67 Kanun Tanah Negara (KTN). Memproses permohonan Permit Bahan Batuan bagi Tanah Hakmilik dan Tanah Kerajaan. Memberi ulasan teknikal kepada Lembaga Urus Air Selangor bagi status tanah dan latar belakang permohonan untuk diangkat bagi Jawatankuasa Pengurusan Jeti Negeri Selangor. Memproses permohonan pelupusan secara ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/90

Bahagian Pembangunan

Oct 22, 2013 -   OBJEKTIF BAHAGIAN PEMBANGUNAN     "BERTINDAK SEBAGAI AGENSI PENYELARAS / PELAKSANA DI PERINGKAT DAERAH BERHUBUNG PEMBANGUNAN FIZIKAL SERTA MASYARAKAT YANG CEKAP DAN AMANAH BAGI MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN /'STAKEHOLDER'."       Bahagian Pembangunan terdiri daripada Unit Pembangunan Fizikal dan Unit Pembangunan Masyarakat yang bertumpu ke atas aktiviti - aktiviti berbentuk pembangunan modal insan, sosio - ekonomi serta pelaksanaan projek - projek ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/89