Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Portal Rasmi
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG
Klang Daerah Impian, Makmur & Berwawasan
SELANGOR MAJU BERSAMA

 

selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

KLIK/SCAN


ADUAN / MAKLUMBALAS KLIK/SCAN

ADUAN PENCEROBOHAN / PENYALAHGUNAAN TANAH KERJAAN SCAN

PDTK

APC 2017

Nov 02, 2018 - PENERIMA ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG TAHUN 2017 PEJABAT DAERAH / TANAH KLANG BIL PENERIMA     JAWATAN BAHAGIAN / UNIT 1 Encik Noor Azman Bin Estat Penolong Pegawai Daerah Unit Pelupusan Tanah 2 Puan Siti Ruhani binti Jumiran Penolong Pegawai Tadbir Unit Pendaftaran 3 Encik Abd Wahab bin Othman Penghulu Bahagian ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/569

Hubungi Kami

Nov 02, 2018 - Pejabat Daerah / Tanah Klang Jalan Kota 41902 Klang, Selangor Darul Ehsan   Tel : 03-33711963 Fax : 03 - 33732766 (Pentadbiran) | 03 - 33724426 (Pembangunan) | 03 - 33732762 (Tanah) Emel : klang@selangor.gov.my  Waktu Operasi : 08:00 Pagi -  05:00 Petang         ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/567

Unit Perundangan

Oct 22, 2013 -         OBJEKTIF UNIT PERUNDANGAN "MEMBERI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN YANG BERKUALITI DAN AKAN SENTIASA BERTINDAK MENGIKUT PERKEMBANGAN DAN UNDANG - UNDANG DENGAN CEKAP, ADIL DAN SAKSAMA."     AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT PERUNDANGAN     Membuat siasatan ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/96

Bahagian Tanah

Oct 22, 2013 - OBJEKTIF BAHAGIAN TANAH "Mewujudkan Sistem Pentadbiran Tanah Yang Efisyen, Prihatin dan Peka Dalam Pelaksanaan Serta Pencapaian Dasar-dasar Kerajaan Negeri dan Negara"   Bahagian Tanah terdiri daripada Unit Pelupusan Tanah, Unit Pembangunan Tanah, Unit Pendaftaran, Unit Teknikal & Penguatkuasaan serta Unit Hasil bagi memastikan setiap pewujudan pembaharuan dalam pentadbiran tanah dapat dicapai melalui perkhidmatan yang produktif dan ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/95

Unit Teknikal & Penguatkuasaan

Oct 22, 2013 -          AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT TEKNIKAL / PENGUATKUASAAN   Membuat siasatan dan menyediakan laporan tanah serta laporan bergambar ke atas semua jenis permohonan pelupusan tanah. Menjalankan kerja-kerja penempatan/ pengukuran ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/94

Unit Hasil

Oct 22, 2013 -         AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT HASIL   Mengutip segala jenis Terimaan Wang Awam Kerajaan Negeri, Kerajaan Persekutuan dan deposit daripada pihak awam dengan cekap dan berakauntabiliti. Memaksimakan hasil dan meminimakan tunggakan ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/93

Unit Pendaftaran

Oct 22, 2013 -       AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT PENDAFTARAN   Menerima instrumen/dokumen untuk didaftarkan dalam hakmilik. Memproses permohonan kebenaran pindahmilik/pajakan/ Gadaian bagi hakmilik yang mempunyai sekatan ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/92

Unit Pembangunan Tanah

Oct 22, 2013 -           AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT PEMBANGUNAN TANAH   Permohonan tukar syarat dan pecah sempadan serentak di bawah Seksyen 124A Kanun Tanah Negara. Permohonan penyerahan balik dan pemberimilikan semula tanah di bawah seksyen ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/91

Unit Pelupusan Tanah

Oct 22, 2013 -          AKTIVITI / FUNGSI UTAMA UNIT PELUPUSAN TANAH   Memproses permohonan Lesen Menduduki Sementara melalui Borang 4A di bawah Seksyen 67 Kanun Tanah Negara (KTN). Memproses permohonan Permit Bahan Batuan bagi Tanah Hakmilik dan Tanah Kerajaan. Memberi ulasan teknikal kepada Lembaga Urus Air ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/90

Bahagian Pembangunan

Oct 22, 2013 -   OBJEKTIF BAHAGIAN PEMBANGUNAN     "BERTINDAK SEBAGAI AGENSI PENYELARAS / PELAKSANA DI PERINGKAT DAERAH BERHUBUNG PEMBANGUNAN FIZIKAL SERTA MASYARAKAT YANG CEKAP DAN AMANAH BAGI MEMENUHI KEHENDAK PELANGGAN /'STAKEHOLDER'."       Bahagian Pembangunan terdiri daripada Unit Pembangunan Fizikal dan Unit Pembangunan Masyarakat yang bertumpu ke atas aktiviti - ...
Tags matched : PDTK
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/89