Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
Portal Rasmi
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG
Klang Daerah Impian, Makmur & Berwawasan
SELANGOR MAJU BERSAMA

 

selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

KLIK/SCAN


ADUAN / MAKLUMBALAS KLIK/SCAN

ADUAN PENCEROBOHAN / PENYALAHGUNAAN TANAH KERJAAN SCAN

Melepaskan Gadaian

PERMOHONAN MELEPASKAN GADAIAN


 

DEFINISI

Mana - mana pemegang gadaian dengan suatu suratcara atas borang 16N, melepaskan tanah atau pajakan yang digadainya.

 

 

SYARAT - SYARAT PERMOHONAN

1.

Pemohon merupakan institusi kewangan yang menjadi pemegang gadaian bagi hakmilik berkenaan.

 

PANDUAN PENGISIAN BORANG MELEPASKAN GADAIAN (16N)

1.

Borang hendaklah ditulis dan ditandatangani dengan pen dakwat basah berwarna hitam atau ditaip dengan jelas dan terang.

2.

Salinan pendua bank / salinan diakui sah (CTC) oleh Pejabat Daerah / Tanah.

3.

Jadual Tanah (No. Perserahan yang dilepaskan dan 'initial').

4.

No. P.A bank yang betul (untuk tandatangan wakil P.A bank, nyatakan nama dan no. My Kad).

5.

Peletakhakkan Mahkamah ('Vesting Order') / Borang Tukar Nama perlu disertakan sekiranya nama bank berbeza.

 

 

SENARAI SEMAK PENDAFTARAN MELEPASKAN GADAIAN (16N)

1.

Hakmilik (Geran) asal.

2.

Borang 16N yang telah diisi dengan lengkap.

3.

Salinan Pendua Gadaian (16A) dan (salinan bank / salinan diakui sah (CTC) oleh Pejabat Daerah / Tanah).

4.

Salinan Cukai Tanah bagi tahun semasa yang jelas dan terang menunjukkan pembayaran yang telah dibuat (gelap atau kabur tidak diterima).

 


 Muat Turun Borang Melepaskan Gadaian (16N)


Kemaskini pada 2018-11-21 22:49:47 daripada Vox Administrator

 •  
 • Print
 • Email this page