Reset Setting Change font size to lower sizeChange font size to original sizeChange font size to large size
T
T
T
T
Portal Rasmi
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG
Klang Daerah Impian, Makmur & Berwawasan
SELANGOR MAJU BERSAMA

 

selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

KLIK/SCAN


ADUAN / MAKLUMBALAS KLIK/SCAN

ADUAN PENCEROBOHAN / PENYALAHGUNAAN TANAH KERJAAN SCAN

Pemberimilikan

PEMBERIMILIKAN


 
DEFINISI

Melupuskan tanah kerajaan untuk selama - lamanya atau untuk satu (1) tempoh sebagai balasan kepada bayaran cukai sewa.
Maklumat Lanjut
 
JENIS TANAH YANG BOLEH DIPOHON

Semua tanah kerajaan di dalam Negeri Selangor kecuali :
i)    Tanah Milik
ii)   Tanah Rizab
iii)  Tanah Lombong
iv)  Tanah Simpan
 
SYARAT - SYARAT PERMOHONAN

1.    Warganegara berumur sekurang - kurangnya 18 tahun ke atas.
2.    Perbadanan - perbadanan yang mempunyai tanah di bawah perlembagaan untuk memegang tanah ( Badan - Badan Berkanun).
3.    Raja - Raja Pemerintah, Kerajaan , Organisasi dan lain - lain orang yang diberikuasa untuk memegang tanah di bawah Pemeliharaan Ordinan Keistimewaan Diplomatik dan Konsular 1957.
4.    Badan-badan yang diberikuasa secara nyata untuk memegang tanah di bawah undang - undang bertulis masing - masing.
 
KATEGORI / TUJUAN PERMOHONAN TANAH

1.    Pertanian
2.    Bangunan Kediaman
3.    Bangunan Perniagaan
4.    Perindustrian
 
MUAT TURUN BORANG

1.    Senarai Semak Permohonan 
2.    Borang Butiran Individu
3.    Borang Butiran Agensi/Syarikat
4.    Borang Permohonan Tanah (Jadual 1 KTN) *Bagi permohonan tanah daerah Klang hanya boleh didapati di Unit Pelupusan Tanah, Pejabat Daerah / Tanah Klang

 

 


 

 


Kemaskini pada 2019-11-13 09:50:32 daripada Nur Adila

  •  
  • Print
  • Email this page