Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
Portal Rasmi

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG

Klang Daerah Impian, Makmur & Berwawasan
SELANGOR MAJU BERSAMA
office-icon

 

selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

KLIK/SCANqr-code


ADUAN / MAKLUMBALAS KLIK/SCAN
qrcode-aduan

Pendaftaran

Perintah Kanun Tanah Negara

Sep 13, 2017 - Makluman: Adalah dimaklumkan bahawa Perintah Kanun Tanah Negara (Pindaan Jadual Pertama dan Kelima) 2017 telah mula berkuatkuasa pada 30 Ogos 2017.Oleh itu semua penyempurnaan borang mulai tarikh 30 Ogos 2017 hendaklah mematuhi pindaan sepertimana Warta kerajaan Persekutuan P.U. (A) 247 tersebut. Selaras pindaan ini, pengisian Borang Kaveat Persendirian (Borang 19B) hendaklah menggunakan versi Bahasa Inggeris sehingga borang dalam versi Bahas Malaysia diluluskan.Pengisian maklumat menggunakan ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/510

Pemotongan Kaveat

Oct 23, 2013 - PERMOHONAN PEMOTONGAN KAVEAT PERSENDIRIAN   DEFINISI Pengeluaran halangan (kaveat) oleh pihak - pihak berkepentingan.   SYARAT - SYARAT PERMOHONAN 1. Mana - mana orang perseorangan / badan tanah / atau pihak - pihak yang berkepentingan. PANDUAN PENGISIAN BORANG PEMOTONGAN KAVEAT PERSENDIRIAN (19H) 1. Borang hendaklah ditulis dan ditandatangani dengan pen dakwat basah berwarna hitam atau ditaip dengan jelas dan terang. 2. Bagi Permohonan Tanah Rizab Melayu mestilah diakusaksi oleh ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/108

Tarik Balik Kaveat

Oct 23, 2013 - PERMOHONAN TARIK BALIK KAVEAT PERSENDIRIAN   DEFINISI Mengeluarkan halangan / kaveat yang dimasukkan ke dalam hakmilik berkaitan.   SYARAT - SYARAT PERMOHONAN 1. Orang perseorangan, agensi, syarikat atau badan yang berkepentingan atau wakil pihak - pihak berkenaan yang membuat permohonan kemasukan kaveat. PANDUAN PENGISIAN BORANG TARIK BALIK KAVEAT PERSENDIRIAN (19G) 1. Borang hendaklah ditulis dan ditandatangani dengan pen dakwat basah berwarna hitam atau ditaip dengan jelas dan ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/105

Kemasukan Kaveat

Oct 23, 2013 - PERMOHONAN KEMASUKAN KAVEAT PERSENDIRIAN   DEFINISI Satu (1) halangan untuk sebarang urusniaga dan bukan urusniaga.   SYARAT - SYARAT PERMOHONAN 1. Mana - mana orang, agensi, syarikat atau badan yang berkepentingan. PANDUAN PENGISIAN BORANG KEMASUKAN KAVEAT PERSENDIRIAN (19B) 1. Borang hendaklah ditulis dan ditandatangani dengan pen dakwat basah berwarna hitam atau ditaip dengan jelas dan terang. 2. Bagi Permohonan Tanah Rizab Melayu mestilah diakusaksi oleh Pentadbir Tanah. 3. No. ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/103

Hakmilik Hilang

Oct 23, 2013 - PERMOHONAN HAKMILIK HILANG   BAGAIMANA CARANYA MENDAPATKAN HAKMILIK BARU BAGI TANAH TERSEBUT?   Hendaklah memastikan bahawa hakmilik tersebut benar-benar hilang sebelum membuat repot kehilangan di Balai Polis yang berdekatan Seterusnya tuan/puan bolehlah hadir di Pejabat Tanah dimana hakmilik tanah itu didaftarkan atau di Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor untuk memohon hakmilik yang baru. CARA-CARA MEMOHON 1. Menggunakan borang permohonan hakmilik hilang (Seksyen 187B KTN) yang ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/102

SELAMAT

Oct 23, 2013 - SECURED LAND MANAGEMENT SYSTEM (SELAMAT)   PENGENALAN SELAMAT   Selamat adalah singkatan daripada Secured Land Management System.   FUNGSI   Sistem ini berfungsi merekodkan cap jari pemilik dan penyerah untuk memastikan urusan pentadbiran tanah beroperasi dengan baik dan berada di dalam kredibiliti yang tinggi selaras dengan dasar kerajaan iaitu Permodenan Pentadbiran Tanah   OBJEKTIF SELAMAT   Pelaksanaan Aplikasi SELAMAT dalam urusan pentadbiran tanah di Unit ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/101

Salinan Diakui Sah (CTC)

Oct 22, 2013 - SALINAN DI AKUI SAH (CTC)   DEFINISI Mengeluarkan salinan sah bagi hakmilik yang diperakui dengan ditandatangani dan disahkan oleh pendaftar.   SYARAT - SYARAT PERMOHONAN 1. Mana - mana orang, agensi, syarikat atau badan yang berkepentingan.   KAEDAH PERMOHONAN 1. Permohonan hendaklah dibuat menggunakan borang Salinan Sah Hakmilik yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar atau Pejabat Daerah / Tanah mengikut Seksyen 383 KTN. 2. Bayaran permohonan salinan di akui sah ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/76

Carian Rasmi/Persendirian

Oct 22, 2013 - PERMOHONAN CARIAN RASMI   DEFINISI Carian untuk memeriksa, mencatat atau 'extract' mana - mana daftar hakmilik, buku perserahan atau buku pembetulan atau apa - apa instrumen urusniaga / permohonan yang disertakan kepada pendaftar, carian rasmi tersebut perlulah ditandatangani oleh pendaftar.   KELAYAKAN PERMOHONAN   1.Mana - mana orang, agensi, syarikat atau badan yang berkepentingan.    KAEDAH PERMOHONAN 1. Permohonan hendaklah dibuat menggunaan borang ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/75

Pertukaran Nama

Oct 22, 2013 - PERMOHONAN PERTUKARAN NAMA   DEFINISI Satu (1) permohonan pertukaran nama yang salah di dalam hakmilik kepada nama yang betul mengiku MyKad PANDUAN PENGISIAN BORANG PERTUKARAN NAMA 1. Hakmilik Asal (Geran) 2.Borang Permohonan Untuk Mendaftarkan Pertukaran Nama (Seksyen 378) KTN    -         Diiisi dengan PEN HITAM DAKWAT BASAH atau DITAIP    -         Penyaksian permohonan hendaklah di hadapan: ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/73

Pertukaran Alamat

Oct 22, 2013 - PERMOHONAN PERTUKARAN ALAMAT   DEFINISI Satu (1) dokumen suratcara yang dibuat untuk penukaran alamat / nama orang atau badan yang berkepentingan kepada alamat / nama yang baru di dalam hakmilik.   SYARAT - SYARAT PERMOHONAN   1. Pemohon merupakan penama bagi hakmilik berkenaan bagi membuat penukaran alamat / nama.   PANDUAN PENGISIAN BORANG PERTUKARAN ALAMAT 1. Borang hendaklah ditulis dan ditandatangani dengan pen dakwat basah berwarna hitam atau ditaip dengan jelas dan ...
Tags matched : pendaftaran
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/72