Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
Portal Rasmi

PEJABAT DAERAH DAN TANAH KLANG

Klang Daerah Impian, Makmur & Berwawasan
SELANGOR MAJU BERSAMA
office-icon

 

selangorSELAMAT DATANG [ TUTUP X ]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH/TANAH KLANG

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN

KLIK/SCANqr-code


ADUAN / MAKLUMBALAS KLIK/SCAN
qrcode-aduan

pembangunan_tanah

Hak Lalu Lalang

Oct 23, 2013 - HAK LALU LALANG   DEFINISI Permohonan hak lalu lalang bermaksud mewujudkan hak lalu lalang persendirian atau awam bagi kegunaan atau manafaat bersama. Maklumat Lanjut JENIS - JENIS HAK LALU LALANG 1. Hak lalu lalang Pentadbir Tanah - diwujudkan bagi membolehkan tanah milik seseorang itu digunakan sebagai laluan keluar masuk kepada perhentian awam seperti jalan awam. 2. Hak lalu lalang persendirian jika ianya diwujudkan bagi faedah Pihak Berkuasa Negeri, tuan punya mana - mana tanah milik ...
Tags matched : pembangunan_tanah
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/129

Serah Bahagian

Oct 23, 2013 - SERAH SEBAHAGIAN   DEFINISI Serah sebahagian tanah bermaksud menyerahkan atau mengeluarkan suatu bahagian itu daripada keluasan hakmiliknya, kebiasaannya bagi tujuan pembangunan dan diserah untuk kegunaan awam seperti jalan dan parit. Maklumat Lanjut   CARA PERMOHONAN 1. Permohonan dibuat melalui Pentadbir Tanah. 2. Permohonan mestilah dibuat oleh pemilik tanah sendiri atau Jurukur yang telah dilantik oleh pemohon. KUASA MELULUSKAN 1. Pentadbir Tanah Klang bagi hakmilik yang dipegang ...
Tags matched : pembangunan_tanah
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/128

Tukar Syarat Tanah

Oct 23, 2013 - TUKAR SYARAT TANAH   DEFINISI Tukar syarat bermaksud pengubahan kategori kegunaan tanah atau pengenaan kategori kegunaan tanah yang baru / pembatalan / pindaan syarat nyata / pengenaan syarat nyata baru untuk membolehkannya menggunakan / memajukan tanah bagi maksud yang lain daripada yang dibenarkan pada masa ini. Maklumat Lanjut KUASA MELULUSKAN 1. Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor (Bagi permohonan One Stop Centre). 2. Y.A.B Dato' Menteri Besar Selangor (Permohonan meminda ...
Tags matched : pembangunan_tanah
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/127

Pecah Bahagian

Oct 23, 2013 - PECAH BAHAGIAN   DEFINISI Pecah bahagian bermaksud memecahkan satu (1) lot tanah yang dipegang oleh dua (2) orang atau lebih tuan tanah bersama mengikut hak masing - masing dengan hakmilik berasingan. Maklumat Lanjut   SYARAT - SYARAT PERMOHONAN 1. Bagi tanah pertanian, minimum keluasan yang boleh dipecahbahagi ialah 0.25 ekar setiap bahagian. 2. Sekiranya tidak mendapat persetujuan kesemua tuan tanah, permohonan pecah bahagian masih belum dikemukakan oleh seorang atau sebahagian ...
Tags matched : pembangunan_tanah
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/126

Pecah Sempadan

Oct 23, 2013 - PECAH SEMPADAN   DEFINISI Pecah Sempadan bertujuan untuk memecah sempadan tanah kepada plot - plot yang lebih kecil tanpa mengubah apa - apa dari segi pemilikannya. Maklumat Lanjut   SYARAT - SYARAT PERMOHONAN 1. Tidak boleh kurang daripada satu (1) ekar setiap plot bagi tanah pertanian. 2. Mendapat kelulusan oleh Pihak Berkuasa Perancang. 3. Mendapat kelulusan Pihak Berkuasa Negeri bagi tanah lading. 4. Tiada tunggakan cukai tanah. 5. Mempunyai jalan keluar masuk yang sah bagi setiap ...
Tags matched : pembangunan_tanah
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/119

Pecah Sempadan & Tukar Syarat Serentak

Oct 23, 2013 - PECAH SEMPADAN DAN TUKAR SYARAT SERENTAK DEFINISI Permohonan serentak pecah sempadan dan tukar syarat tanah bermaksud mendapatkan satu (1) hakmilik atau lebih dengan tujuan mengubah / mengenakan jenis kegunaan tanah untuk membolehkan ianya dimajukan bagi maksud yang lain daripada yang dibenarkan pada masa ini. Maklumat Lanjut CARA PERMOHONAN 1. Permohonan dibuat melalui Pentadbir Tanah. 2. Permohonan mestilah dibuat oleh pemilik tanah sendiri. 3. Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen - ...
Tags matched : pembangunan_tanah
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/118

Penyatuan Tanah

Oct 23, 2013 - PENYATUAN TANAH DEFINISI Penyatuan Tanah bermaksud dua (2) lot tanah milik berdampingan atau lebih yang dipegang oleh seorang di bawah hak milik berasingan adalah dicantumkan menjadi satu (1) dan dipegang di bawah satu (1) hak milik. Maklumat Lanjut   CARA PERMOHONAN 1. Permohonan dibuat melalui Pentadbir Tanah. 2. Permohonan mestilah dibuat oleh pemilik tanah sendiri. 3. Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen - dokumen berkaitan.    (Sila muat turun senarai semak di ...
Tags matched : pembangunan_tanah
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/117

Serah & Bermilik Semula

Oct 23, 2013 - SERAH DAN BERIMILIK SEMULA   DEFINISI Serah dan berimilik semula tanah bermaksud menyerah satu (1) atau lebih lot - lot berdampingan yang dipegang di bawah hakmilik dua (2) lot tanah milik berdamping dan diberimilik semula serta merta kepada tuan punya dalam unit - unit berlainan sebagaimana yang telah dipohon. Maklumat Lanjut   CARA PERMOHONAN 1. Permohonan dibuat melalui Pentadbir Tanah. 2. Permohonan mestilah dibuat oleh pemilik tanah sendiri. 3. Permohonan hendaklah disertakan ...
Tags matched : pembangunan_tanah
└https://www.selangor.gov.my/klang.php/pages/view/116