hubungi-kami

Hubungi
Kami

faq

Soalan
Lazim

maklumbalas

Aduan &
MaklumBalas

peta-laman

Peta
Laman

webmail

Webmail
 

Pengurusan Tanah

PENGURUSAN TANAH
 
UNIT PELUPUSAN TANAH
 
1. Permohonan tanah kerajaan secara pemberimilikan di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara.
 
2. Permohonan tanah secara lesen Pendudukan Sementara (LPS) di bawah seksyen 68 Kanun Tanah Negara.
 
3. Permohonan pengambilan balik tanah di bawah Akta Pengambilan Balik Tanah 1960.
 
4. Permohonan serahbalik tanah di bawah Seksyen 197 dan pemberimilikan tanah di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara.
 
 
UNIT PEMBANGUNAN TANAH
 
1. Permohonan Tukar Syarat Seksyen 124 (1) (a) dan (c) Kanun Tanah Negara.
 
2. Permohonan Secara Serentak Untuk Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Seksyen 124A Kanun Tanah Negara.
 
3. Permohonan Pecah Sempadan Seksyen 135 hingga 139 dan 200 Kanun Tanah Negara - (PM) 05.
 
4. Permohonan Pecah Bahagian Seksyen 140 hingga 145 Kanun Tanah Negara - (PM) 06.
 
5. Permohonan Penyatuan Tanah Seksyen 146 hingga 150 Kanun Tanah Negara - (PM) 07. 
 
6. Permohonan Penyerahan dan Pemberimilikan Semula di bawah Seksyen 204B
    Kanun Tanah Negara. 
 
7. Menyediakan ulasan teknikal bagi : 
      7.1 Permohonan '3+1' dan 1+3
      7.2 Kebenaran Merancang 
 
8. Permohonan Pewartaan / Perizaban Seksyen 62 Kanun Tanah Negara.
 
9. Permohonan Hak Lalulang & Permohonan jalan Keluar / Masuk Seksyen 390 & 391 Kanun Tanah Negara.    
 
 
UNIT PENDAFTARAN (LANDED)
 


1.    Pendaftaran urusan urusniaga (landed)

        a. Pindahmilik (borang 14a) 

        b. Pajakan tanah (borang 15a) 

        c. Gadaian (borang 16a) 

        d. Melepaskan gadaian (borang 16n) 

        e. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (borang 16 i) 

2.     Pendaftaran urusan bukan urusniaga (landed)

        a. Tukar alamat / tukar nama  

        b. Kaveat persendirian 

        c. Cadangan pemotongan kaveat persendirian 

        d. Tarikbalik kaveat 

        e. Kaveat pendaftar 

        f.  Pembatalan kaveat pendaftar 

        g. Kaveat pemegang lien 

        h. Penamatan kaveat pemegang lien 

3.     Pendaftaran nota memorial/endorsan (landed)

        a. Pengambilan balik tanah (apt 1960)

        b. Permohonan tukar syarat

        c. Permohonan pecah bahagian/ sempadan

        d. Permohonan serahbalik tanah (sek. 197 ktn)

        e. Perintah pusaka/ mahkamah

                a.     Perintah mahkamah grant of probate 

                b.     Grant of letters of administration 

                c.     Permohonan untuk pendaftaran sebagai wakil (schedule xv )

        f.  Pendaftaran pembahagian harta pusaka kecil 

                a.     Borang e 

                b.     Borang f 

                c.     Borang t 

                d.     Borang h

                e.     Borang hh 

4.         Pendaftaran / pembatalan pemegang amanah

5.         Pembetulan (seksyen 380 ktn)

6.         Permohonan pengeluaran hakmilik hilang / baru / hancur / rosak

7.         Permohonan hakmilik lama kepada hakmilik baru (provisional)

8.         Pendaftaran hakmilik baru

9.         Pertukaran hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (qt-ft)

10.        Carian rasmi / carian persendirian

 

11.        Salinan hakmilik / dokumen

 

UNIT PENDAFTARAN (STRATA)
 

1.     Pendaftaran urusan urusniaga (strata)

        a. Pindahmilik (borang 14a) 

        b. Pajakan tanah (borang 15a) 

        c. Gadaian (borang 16a) 

        d. Melepaskan gadaian (borang 16n) 

        e. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (borang 16 i) 

2.     Pendaftaran urusan bukan urusniaga (strata) 

        a. Tukar alamat / tukar nama  

        b. Kaveat persendirian 

        c. Cadangan pemotongan kaveat persendirian 

        d. Tarikbalik kaveat 

        e. Kaveat pendaftar 

        f.  Pembatalan kaveat pendaftar 

        g. Kaveat pemegang lien 

        h. Penamatan kaveat pemegang lien

3.     Pendaftaran nota memorial/endorsan (strata)

        a. Pengambilan balik tanah (apt 1960)

        b. Permohonan tukar syarat

        c. Permohonan pecah bahagian/ sempadan

        d. Permohonan serahbalik tanah (sek. 197 ktn)

        e. Perintah pusaka/ mahkamah

                a.     Perintah mahkamah grant of probate 

                b.     Grant of letters of administration 

                c.     Permohonan untuk pendaftaran sebagai wakil (schedule xv )

        f.  Pendaftaran pembahagian harta pusaka kecil 

                a.     Borang e 

                b.     Borang f 

                c.     Borang t 

               d.      Borang h

              e.       Borang hh 

4.         Pendaftaran / pembatalan pemegang amanah

5.        Pembetulan (seksyen 380 ktn)

6.         Permohonan pengeluaran hakmilik hilang / baru / hancur / rosak

7.         Permohonan hakmilik lama kepada hakmilik baru (provisional)

8.         Pertukaran hakmilik sementara kepada hakmilik kekal (qt-ft)

9.         Carian rasmi / carian persendirian 

10.        Salinan hakmilik / dokumen

11.        Permohonan consent bagi hakmilik yang mempunyai sekatan kepentingan

        1. Pindahmilik

        2. Gadaian

        3. Pindahmilik & gadaian

12.        Permohonan pengisytiharan jualan bagi hakmilik di bawah pentadbir tanah daerah.

 
 
UNIT HASIL
 
1. Menyelaras, memungut hasil dengan cara yang lebih berkesan.
 
2. Melicinkan perjalanan sistem pembayaran cukai / hasil setempat.
 
3. Menyelaras Laporan Pungutan Hasil Bulanan.
 
4. Mengumpul maklumat berkaitan hasil tanah bagi tujuan pemantauan.
 
5. Merangka dasar dan perancangan kutipan tahunan hasil tanah.
 
 
UNIT TEKNIKAL DAN PENGUATKUASAAN
 
1. Menerima dan menyiasat aduan awam mengenai pencerobohan tanah kerajaan / rezab
 
2. Menerima dan memproses permohonan permit pengeluaran bahan batuan bagi tanah
    kerajaan / tanah hak milik
 
3. Menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan terhadap pengeluaran bahan batuan
    tanpa permit.
 
4. Menyedia, menyelaras dan merekodkan laporan maklumat operasi bahan batuan /
    pencerobohan tanah kerajaan / pelanggaran syarat nyata tanah.
 
5. Menjalankan tindakan penguatkuasaan ke atas halangan kepada projek - projek kerajaan
    dan juga projek yang melibatkan pengambilan tanah.
 
6. Pemutihan tanah kerajaan yang diceroboh seperti kilang haram, kuil hindu dan tokong
    di bawah arahan Kerajaan Negeri.
 
7. Menjalankan penguatkuasaan terhadap pelanggaran syarat nyata tanah.
 
8. Menerima dan menyediakan ulasan teknikal bagi permohonan barang - barang lusuh.

Kemaskini pada 2016-05-13 12:14:52 daripada Administrator

  •  
  • Print
  • Email this page