Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
jata2

PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH / TANAH HULU SELANGOR
BERDISIPLIN, AKAUNTABILITI, INTEGRITI, KERJA BERPASUKAN

 

Faq
Soalan
Lazim
HubungiKami
Hubungi
Kami
Aduan
Aduan dan
Maklum Balas
Peta
Peta
Laman

soalan_lazim

Soalan Lazim - Unit Pendaftaran

Apr 29, 2015 - SOALAN LAZIM - UNIT PENDAFTARAN   SOALAN 1 :   Apakah perbezaan antara Carian Rasmi dan Carian Persendirian? JAWAPAN  :   Dari segi isi kandungan, semuanya sama. Bezanya cuma pada kadar bayaran iaitu Carian Rasmi RM50, Carian     Persendirian RM30. Carian Rasmi mempunyai cop pengesahan dari Pentadbir Tanah dan boleh digunakan untuk     tujuan rasmi. SOALAN 2 :   Berapakah masa yang diambil untuk mendaftar perserahan ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/483

Soalan Lazim - Portal PDTHS

Apr 29, 2015 - SOALAN LAZIM -PORTAL DAERAH / TANAH HULU SELANGOR     SOALAN 1 :   Apakah itu Portal Rasmi Pejabat Daerah/Tanah Hulu Selangor?     JAWAPAN  :   Portal Rasmi Pejabat Daerah/Tanah Hulu Selangor merupakan gerbang utama kepada informasi       dan perkhidmatan Daerah Hulu Selangor melalui Internet.    SOALAN 2 :   Mengapa Portal Rasmi Pejabat Daerah/Tanah Hulu Selangor ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/481

Soalan Lazim - Puspanita

Oct 17, 2013 - Soalan Lazim - Puspanita SOALAN 1 Siapakah yang layak menjadi ahli Puspanita Daerah Hulu Selangor? JAWAPAN 1 a)  Isteri anggota Perkhidmatan Awam di semua peringkat kumpulan perkhidmatan. b)  Anggota wanita di semua peringkat kumpulan Perkhidmatan Awam, c)   Isteri anggota Perkhidmatan Awam di semua peringkat kumpulan perkhidmatan yang telah bersara. d)   Isteri anggota Perkhidmatan Awam yang diceraikan. e)   Anggota wanita ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/185

Pemohonan Tukar Alamat Salinan Sah (Suratcara)

Oct 17, 2013 - PANDUAN PERMOHONAN TUKAR ALAMAT SALINAN SAH (SURATCARA) TUKAR  ALAMAT DEFINISI ·         Satu permohonan pertukaran alamat lama kepada alamat terbaru untuk memudahkan urusniaga. Kelayakan Pemohon ·       Sesiapa warga Negara Malaysia atau mana-mana badan yang memajak tanah setelah tamat tempoh perjanjian [ajakan tersebut. Kaedah Permohonan ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/184

Pemohon Pindah Milik

Oct 17, 2013 - PANDUAN PERMOHONAN PINDAHMILIK PENYAKSIAN 1.       Hakmilik keluaran asal DHKK 2.       Borang 14A diisi menggunakan  PEN DAKWAT BASAH HITAM atau MENAIP SAHAJA 3.       Penyaksian di antara pemberi dan penerima / pembeli pindahmilik di hadapan berikut:- a.       Peguam b.      Pentadbir Tanah ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/183

Pemohonan Gadaian & Melepaskan Gadaian

Oct 17, 2013 - Pemohonan Gadaian & Melepaskan Gadaian PANDUAN PERMOHONAN GADAIAN & MELEPASKAN GADAIAN GADAIAN KUASA MENGGADAI ~  Mana-mana tanah berimilik (tetapi tidak sebahagian daripadanya). ~  Mana-mana pajakan tanah milik tetapi tidak sebahagian tanah yang    dipajak itu . ~  Gadaian kedua dan kemudiannya boleh diwujudkan. SEKATAN KEPADA GADAIAN ~  Larangan atau batasan yang dikenakan oleh Kanun Tanah Negara (KTN)  ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/182

Pemohonan Tukar Syarat Tanah

Oct 17, 2013 - Pemohonan Tukar Syarat Tanah APAKAH MAKSUD TUKAR SYARAT? Tukar syarat bermaksud pengubahan kategori kegunaan tanah atau pengenaan kategori kegunaan tanah yang baru; atau perbatalan; atau pindaan syarat nyata yang baru untuk membolehkannya menggunakan atau memajukan tanah bagi maksud yang lain daripada dibenarkan masas ini.   APAKAH PERSEDIAAN BAGI PERMOHONAN? Dokumen yang perlu disediakan oleh pemohon sebelum membuat permohonan tukar syarat ialah :- ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/181

Pemohonan Pecah Bahagian Tanah

Oct 17, 2013 - Pemohonan Pecah Bahagian Tanah APA MAKSUD PECAH BAHAGIAN TANAH? Pecah bahagian bermaksud satu lot tanah yang dipegang oleh dua  orang atau lebih tuan tanah bersama, dipecah bahagikan supaya terletak  hak kepada tiap-tiap daripada mereka dibawah hakmilik berasingan. BAGAIMANA CARA MEMOHON? 1) Dibuat melalui Pejabat Tanah;  dan  2) Dibuat oleh pemilik tanah sendiri atau jurukur yang telah dilantik pemohon. CARA MEMOHON 1) Mengisi Borang 9B (3 salinan) yang ditandatangani ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/180

Pemohonan Penyatuan Tanah

Oct 17, 2013 - Pemohonan Penyatuan Tanah APA MAKSUD PENYATUAN TANAH? Penyatuan tanah bermaksud dua lot tanah milik berdampingan atau lebih yang dipegang oleh seorang di bawah hakmilik berasingan adalah dicantumkan menjadi satu dan dipegang di bawah satu hakmilik. BAGAIMANA CARA UNTUK MEMOHON? 1) Dibuat melalui  Pentadbir Tanah; 2) Dibuat oleh pemilik  tanah sendiri;  3) Permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen yang berkaitan. CARA MEMOHON 1) Borang 9C (3 salinan). 2) 12 pelan ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/179

Pemohonan Penyerah Balik Sebahagian Tanah

Oct 17, 2013 - Pemohonan Penyerah Balik Sebahagian Tanah APAKAH MAKSUD MENYERAH BALIK SEBAHAGIAN TANAH? Menyerah Balik Sebahagian Tanah bermaksud seorang tuan punya yang  ingin menyerah balik satu bahagian sahaja dari tanah yang terkandung  di dalam hakmilik.   BAGAIMANA CARA UNTUK MEMOHON? 1) Dibuat melalui Pejabat Tanah; dan 2) Dibuat oleh pemilik tanah sendiri atau Jurukur yang telah dilantik permohon. CARA MEMOHON 1) Mengisi Borang 12B (3 salinan) yang ditandatangani oleh Pemilik ...
Tags matched : soalan_lazim
└/huluselangor.php/pages/view/178