tw

fb

RSS icon

w3c
Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
  T
  T
  T
  T
petaling_bg.jpeg
blue-background-vpi1.jpg
blue-mac-apple-flower-background2.jpg
Forest1.jpg

           Jata Selangor | Brands of the World™ | Download vector logos and logotypesSELAMAT DATANG [ x TUTUP]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING


KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 

KLIK/SCAN

qrcode


ADUAN / MAKLUMBALAS

KLIK/SCAN

qrcode aduan

Pajakan

 

 

   PEMBERI  MILIKAN - PAJAKAN
 

 

 

   Definisi

   Tuan punya tanah boleh memberikan pajakan ke atas kesemua atau mana-mana bahagian tanah.
 

   Setiap pajakan yang diberikan mestilah untuk tempoh melebihi 3 tahun.

 

   Kelayakan Pemohon

   Mana-mana orang atau badan atau syarikat boleh memohon pajakn keseluruhan atau sebahagian tanah kepada tuan tanah.

 

 

   LANJUT TEMPOH PAJAKAN
 

   Tempoh Pajakan

   Melibatkan keseluruhan tanah

 • Maksima 99 tahun

   Melibatkan sebahagian tanah

 • Maksima 30 tahun

   Sekatan Pajakan

 • Sekatan kepentingan tidak boleh dipindahmilik, digadai atau dipajak tanpa kebenaran
 • perlu mendapatkan kebenaran untuk pajakan

 

   PENYERAHAN BALIK PAJAKAN
 

   Penyerahan Balik

   Mana-mana orang atau badan yang memajak tanah-tanah tersebut sebelum tempoh.

 

   Cara Memohon

   Permohonan hendaklah dibuat menggunakan Borang 15C.

 

   Dokumen yang disertakan

   Borang 15C, hakmilik DHKK dan resit cukai tanah.

 

   Pendua Pajakan Bayaran

   Permohonan RM50.00

 


 •