tw

fb

RSS icon

w3c
Tetapan Semula Kecilkan size fontKembalikan saiz font kepada asalMemperbesarkan saiz font
    T
    T
    T
    T
petaling_bg.jpeg
blue-background-vpi1.jpg
blue-mac-apple-flower-background2.jpg
Forest1.jpg

           Jata Selangor | Brands of the World™ | Download vector logos and logotypesSELAMAT DATANG [ x TUTUP]
KE PORTAL RASMI
PEJABAT DAERAH DAN TANAH PETALING


KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN 

KLIK/SCAN

qrcode


ADUAN / MAKLUMBALAS

KLIK/SCAN

qrcode aduan

BORANG DAN SENARAI SEMAK

UNIT PEMBANGUNAN TANAH

Bil

Borang Senarai Semak Urusan

Muat Turun

1 Senarai semak PRARUNDINGAN OSC3.0-2021 

image

2 Senarai semak QTFT-2021 

image

3 Senarai semak S124(1)(a)dan(c)&S124(1)(c)-2021 

image

4 Senarai semak S124A-2021 

image

5 Senarai semak S137-2021 

image

6 Senarai semak S142-2021            

image

7 Senarai semak S148-2021  image
8

Senarai semak S197&76-2021 

image
9 Senarai semak S197-2021  image
10 Senarai semak S200-2021  image
11 Senarai semak S204B-2021  image
 

UNIT LESEN PENDUDUKAN SEMENTARA (LPS)

Bil

Jenis Borang

Muat Turun

1 Borang Permohonan Lesen Pendudukan Sementara (LPS)

image

2 Borang Permohonan Pembaharuan LPS

image

3 Borang Senarai Semak Permohonan LPS Individu

image

4 Borang  Butir-butir Permohonan Tanah oleh Individu

image

5 Borang Persetujuan Pentadbir Tanah Daerah Mengenai Sempadan Yang Telah Diukur

image

 

UNIT PINDAHMILIK

Bil

Jenis Borang

Muat Turun

1 Borang Permohonan Kebenaran Pindahmilik                                                                                                          

image

2
 
Borang Permohonan Kebenaran Gadaian  image
3   Borang Permohonan Kebenaran Pindahmilik Dan/Atau Gadaian  image
4 Borang Permohonan Kebenaran Pindahmilik Dan/Atau Gadaian (Kasih Sayang)  image
5
Senarai Semak Permohonan Kebenaran Perintah Jualan 
image


UNIT PENDAFTARAN

Bil

Jenis Borang

Muat Turun

1    Jadual 15 - Borang 51 (O) Permohonan Untuk Pendaftaran Sebagai Wakil                                                            image
2 Borang 26A - Pemberitahuan Pertukaran Alamat          image
3 Borang Permohonan Pemegang Amanah image
4 Checklist Senarai Semak  image
5 Deraf Surat Akuan Penyerah image
6 Senarai Semak Proses Dropbox image
7 Templete Panduan Membuat Temujanji image

 

UNIT HASIL

Bil

Jenis Borang

Muat Turun

1 Senarai Semak Bagi Permohonan Pengecualian / Pengurangan FI Tunggakan

image

2 Borang Permohonan Pengecualian / Pengurangan FI Tunggakan

image


UNIT PELUPUSAN

Bil

Jenis Borang

Muat Turun

1  Senarai Semak Lanjut Tempoh (Individu)                                                                                  

image

2  Senarai Semak Lanjut Tempoh (Syarikat)                                                  

image

3   
Senarai Semak 
Pemberimilikan Tanah Kerajaan (Individu) 
             
image
4
Senarai Semak Pemberimilikan Tanah Kerajaan (Syarikat) 
 
image

 

UNIT PENTADBIRAN

Bil

Jenis Borang

Muat Turun

1 Borang Permohonan Baharu Lesen Eksais Daerah Petaling                                                    

image

2 Borang Permohonan Pembaharuan Lesen Eksais Daerah Petaling                                                       

image

3   
Borang Permohonan Tukar Nama Pemilik Lesen Eksais Derah Petaling      
             
image
4 Borang Permohonan Bantuan Bencana Banjir Tahun 2023 image

  •